Norden bør bli ledende i omstillingen til lavutslippssamfunnet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norden bør bli ledende i omstillingen til lavutslippssamfunnet

Ny rapport viser at arbeidet med å kutte utslipp og skape verdier på vei mot lavutslippssamfunnet er høyt på agendaen i ledende virksomheter i Norden, og det er ønske om en mer ambisiøs klimapolitikk utformet i tettere dialog med næringsliv og sivilsamfunnet.

Forsiden av rapporten Nordic businesses on climate transition

Rapporten "Nordic companies on climate transition, competitiveness and growth" fra Nordisk Minsterråd ble lansert forrige uke, ved en overrekkelse til de nordiske klima- og miljøministerne.

Eksport av klimaløsninger

Mer offensiv virkemiddelbruk vil ikke bare kunne fremme global klimainnsats, men styrke nordisk konkurranseevne og eksport av klimaløsninger til resten av verden. Det kommer frem i studien, som er basert på intervjuer med 38 konsernsjefer og andre ledere som til sammen representerer over en halv million ansatte rundt om i verden, og inntekter som tilsvarer 17 prosent av Nordens BNP.

  • Tre av fire intervjuede bedrifter sier de kan nå null netto utslipp av klimagasser, og halvparten av de som sier dette, sier det kan skje før 2050. 
  • Samtidig sier mer enn 50 prosent av de intervjuede selskapene at de kan sette mer ambisiøse mål enn i dag hvis politikken går i riktig retning. 

Rapporten er laget i samarbeid med Norge203040, som er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Finans Norge deltar i styringsgruppen i Norge203040.

Se rapporten for flere funn, gode caser, sitater, barrierer og forslag til virkemidler fra bedriftene.