Nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Sammendraget av livsforsikrings- og pensjonsstatistikken for fjoråret er klar. Her finner du statistikken framstilt med dynamisk grafikk.

Grafillustrasjon. Foto.

Grafene kan du laste ned som bilder eller du kan laste ned datagrunnlaget i for eksempel excel. På mange av grafene kan du også velge hva du vil se nærmere på. Dessuten har du mulighet til å se tallverdiene i selve grafen.

Gå til statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Nøkkeltall fra norsk skadeforsikring

Sammendraget av Finans Norges forsikringsstatistikk kommer nå i ny versjon. Vi er først ute med skadeforsikring. I år får du oversikten med dynamiske grafer, dvs. at du i større grad kan velge hva du vil se.