Lønnsoppgjøret 2018 er i gang

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsoppgjøret 2018 er i gang

Forhandlingene i finans startet med kravoverlevering mellom Finansforbundet og Finans Norge kl. 10.00 onsdag 18. april. Kravoverlevering mellom LO og Finans Norge skjedde kl. 11.30. Planlagt forhandlingsavslutning er satt til 25. april. 

Runa Kerr og Pål Hellman. Foto
Runa Opdal Kerr i Finans Norge og Pål Adrian Hellman i Finansforbundet

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det både skal forhandles om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene.

– Resultatet i frontfaget er normgivende for alle andre oppgjør, også i finansnæringen. De store endringene næringen gjennomgår, krever at partene også ser på tilpasninger i avtaleverket. Dette vil bli lagt til grunn fra Finans Norges side, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Frontfaget ble ferdig 8. april. Lønnsrammen fra NHO, YS og LO på 2,8 prosent er retningsgivende for alle andre forhandlinger.

Finans Norge forhandler på vegne av 185 bedrifter i finansnæringen. Bedriftene har drøyt 36 400 ansatte.

Her fra forhandlingsstarten med LO: Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr sammen med LOs 1.nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Runa Opdal Kerr og Peggy Hessen Følsvik
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no