Krav til bankenes kontantberedskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Krav til bankenes kontantberedskap

Finansdepartementet kom nylig med nye forskriftsbestemmelser om krav til bankenes kontantberedskap. – For bankene er forskriften bedre enn fryktet. Ikke minst fordi departementet sier at det kan tas hensyn til risikoreduserende virkninger av elektroniske beredskapsløsninger, sier Jan Digranes, direktør for betalingsområdet i Finans Norge.

Foto av mynter

Den nye forskriften lyder slik:

Banker skal ha løsninger for å kunne oppfylle kravet i finansforetaksloven § 16-4 første ledd også ved økt etterspørsel etter kontanter som følge av svikt i tilgangen til de elektroniske betalingssystemene. Løsningene skal angis og dokumenteres i en særskilt plan.

Løsningene skal tilpasses dokumenterte vurderinger av risiko for økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i tilgangen til de elektroniske betalingssystemene. Det kan tas hensyn til risikoreduserende virkninger av elektroniske beredskapsløsninger. Løsningene skal testes regelmessig, og resultatet av testene skal dokumenteres.

Planen med løsningene skal oppdateres minst annethvert år, eller oftere hvis Finanstilsynet pålegger det, og når det har skjedd endringer som gir grunnlag for endringer i planen.

– Vår holdning har hele veien vært at å styrke beredskapen i de elektroniske løsningene er betydelig viktigere enn å styrke beredskapen i kontanthåndteringen, noe som neppe vil gi de ønskede samfunnsøkonomiske gevinstene. Det er gledelig at Finansdepartementet har tatt våre innspill til følge, sier Digranes.

Bankene skal ha løsninger som ivaretar den nye forskriften på plass innen 1. januar 2019.