Håp om endret finansskatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Håp om endret finansskatt

I forrige uke fremmet Arbeiderpartiet, SP, SV og KrF et privat forslag om å endre innretningen på finansskatten i Stortinget. De ønsker å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført i finansnæringen i fjor, og heller innhente skatten på annen måte. Dermed er det et mulig flertall på Stortinget for å endre finansskatten.

Skatt på arbeidsplasser en dårlig løsning

– Finansnæringen var allerede før innføringen av finansskatten den næringen utenom oljen som betaler mest i skatt. Til tross for at vi står for 2 prosent av sysselsettingen og 6 prosent av BNP, står vi for 11 prosent av skatteinngangen fra næringslivet i Norge. Vi argumenterte derfor sterkt mot å innføre en ekstra særskatt på finansnæringen. Når denne skatten allikevel kom, er det viktig at den ikke gjør mer skade enn nødvendig. Ekstra skatt på arbeidsplasser er en særdeles dårlig løsning, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge Jan Erik Fåne.

Finans Norge ønsket annen innretning

Finans Norge la sammen med Finansforbundet ned mye arbeid i å få endret innretningen på finansskatten da denne ble behandlet i Stortinget høsten 2016.

– I en tid hvor vi trenger omstilling og flere arbeidsplasser, er det direkte skadelig å gjøre det dyrere å ha folk ansatt, sier Fåne, og påpeker at arbeidsgiveravgiften ble 30 prosent dyrere i finans enn i andre næringer som følge av endringen, og at i snitt så ble hver arbeidsplass i finansnæringen over natten rundt 30.000 dyrere for arbeidsgiver.

Dette påpekte da også Stortinget under behandlingen av forslaget, og at det da var enighet blant de fleste politiske partiene om at dagens modell med høyere selskapsskatt og et tillegg på 5 prosent på arbeidsgiveravgiften ikke er en ideell innretning. Stortinget lovte på den bakgrunn å revurdere innretningen. Det er nettopp det forslagsstillerne nå krever at regjeringen skal gjøre.

Samme proveny

Det er på det rene at forslagsstillerne ikke ønsker å redusere provenyet fra finansskatten, og at de derfor ønsker andre måter å innhente finansskatten på. De peker på både Finans Norge og Finansforbundets forslag om økt selskapsskatt (termin), og innføring av moms som alternativ til dagens modell.

Forslaget de ber Stortinget ta stillling til er som følger;

"Stortinget ber regjeringa komme attende til Stortinget på eigna måte, seinast i samband med statsbudsjettet for 2019, med framlegg om ei provenynøytral omlegging av finansskatten og der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna."

– Vi vil nå selvsagt følge den videre behandlingen av denne saken, og forsøke å bidra til at Stortinget faller ned på en god løsning, sier Fåne.