Gjeldsportal kan bety slutten på luksusfellen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsportal kan bety slutten på luksusfellen

Gjeldsportal med oversikt over folks gjeld fra kredittkort og forbrukslån vil bli bra for både folk og banker. – For folk blir denne nyheten hjelp til å unngå luksusfellen, mens det for bankene betyr oversikt over hvilken gjeld kundene faktisk har, sier Dag Tjernsmo, styreleder i det nye selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Bunke med kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock.

Dag Tjernsmo. Foto.Norsk Gjeldsinformasjon AS, som eies av Finans Norge, ønsker å tilby en gjeldsportal hvor banker og utlånere kan få oversikt over kunders usikrede gjeld, det vil si gjeld fra blant annet forbrukslån og kredittkort.

Vil få oversikt over usikret gjeld

– Banker og andre utlånere har god kontroll på boliggjeld hvor folk stiller med pant i boligen, men det har så langt ikke vært noen oversikt over hvor mye gjeld hver enkelt har totalt når vi tar med gjeld fra kredittkort og forbrukslån. Bankene har vært avhengige av at kundene har oversikt og at de opplyser om gjelden sin, sier Dag Tjernsmo, styreleder i Norsk Gjeldsinformasjon AS og adm.dir. i Handelsbanken.

Når det nå skal lanseres en eller flere gjeldsportaler i det norske markedet, blir situasjonen en annen. Denne vil gi oversikt over usikret gjeld, det vil si gjeld som ikke er sikret med pant. Typisk usikret gjeld er forbrukslån og kredittkortgjeld. Om folk har flere forbrukslån eller gjeld på flere kredittkort, kan det fort dreie seg om mange hundre tusen kroner.

– Vi ønsker at gjeldsportalene etter hvert skal inneholde all gjeld kundene har, både sikret og usikret, men dette er det ikke åpnet for fra myndighetene nå, sier Tjernsmo.

Kan ende i luksusfelle

Han mener det bare er snakk om tid før boliglånsrentene vil gå oppover for folk.

– Når det vil koste mer å betjene gjeld, er det viktig med en løsning som gir oversikt over den usikrede gjelden. I dag finnes den ikke, og utlånere har ingen mulighet til å sjekke hva lånesøkere har av lån utover det som er tinglyst med sikkerhet i eiendom. Det er risikofylt for bankene ikke å ha full oversikt over kunders gjeld, samtidig som det også kan ende i en luksusfelle for kundene. Det er ikke nødvendigvis negativt å ha forbrukslån, men vi skal ikke misbruke denne muligheten for kreditt. Finansnæringen ønsker å forebygge muligheten for misbruk og med det betalingsproblemer for kundene, sier Tjernsmo.   

– Når det nå opprettes en gjeldsportal, vil det gjøre at mange ikke vil få boliglånet de søker?

– Forhåpentligvis vil opprettelsen av en nasjonal gjeldsportal gjøre at de som ikke bør ha mer gjeld heller ikke får det. Bankene får et bedre grunnlag for sin kredittvurdering av kunden når de kan se hvor mye usikret gjeld kunden har fra før. Gjeld basert på sikkerhet i bolig og god inntekt er ikke et problem. Problemet er usikret gjeld og manglende oversikt over egen økonomi.

Kundene kan logge seg på med BankID

– Hvordan skal kundene og bankene få tilgang til disse opplysningene i registeret?

Svein Ove Karstensen. Foto.– Nå skal Barne- og likestillingsdepartementet behandle konsesjonssøknader fra aktører som ønsker å tilby de tekniske løsningene for innsamling av denne gjeldsinformasjonen, forteller Svein Ove Karstensen som er daglig leder i det nye selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Selskapet er finansnæringens egen portalløsning, etablert av og for næringen og det er bankene som selv betaler for løsningen. Konsesjon forventes behandlet av departementet i løpet av 2. kvartal 2018. Alle finansforetak som tilbyr usikret gjeld i Norge er lovpålagt å tilgjengeliggjøre informasjon om usikret gjeld for gjeldsportalen. Norsk Gjeldsinformasjon AS vil være underlagt streng personvernlovgivning og IKT-forskriften.

Banken vil kun få innsyn i gjeldsinformasjon for å vurdere gjeldssituasjonen til en kunde som søker om lån eller utvidelse av lån. Søket må altså være basert på et behov knyttet til en konkret situasjon. Som kredittkunde vil du kunne logge inn på samme måte som du gjør i nettbanken din for å få oversikten over dine forbrukslån, med BankID.

Ambisiøs plan

– Når vil Norsk Gjeldsinformasjon AS være virksom for bankene?

Svein Ove Karstensen forteller at de har en ambisiøs plan: – Vi starter utviklingsjobben i 2. kvartal i år dersom vi får konsesjon fra departementet før sommeren. Det etableres nå en felles teknisk standard, slik departementet har bedt om. I og med at det kan gis flere konsesjoner er det viktig at finansforetakene kan benytte en felles standard for rapportering og tilgjengeliggjøring av gjeldsinformasjon.

Norsk Gjelds-informasjon AS

Norsk Gjeldsinformasjon AS ble stiftet i november 2017. Konsesjonssøknad ble sendt i desember 2017. Konsesjon forventes i løpet av 2. kvartal 2018. Det er etablert et styre bestående av representanter fra Handelsbanken, DNB, Eika, Sparebank1, Bank Norwegian, Finans Norge og et frittstående medlem.

Gjeldsinformasjons-loven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Nå tilbys finansforetak en løsning som skal hjelpe dem til å gjøre en mer korrekt kredittvurdering av dem som søker usikret forbrukskreditt

I dag er det enkelt å skaffe seg forbrukskreditt, ikke bare fra én långiver, men fra flere. Årsaken er at de ulike långiverne ikke vet hvor mye forbruksgjeld kunden har fra før. Dermed er det vanskelig å gjøre en korrekt kredittvurdering, og kunden får kanskje innvilget et større lån enn det som er forsvarlig – og den totale gjeldsbyrden blir større enn kunden kan betjene.

Gjennom den nye gjeldsinformasjonsloven åpnes det for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen.

Oversikt over forbruksgjeld

Gjeldsinformasjonsloven åpner for at private aktører kan få konsesjon til å etablere gjeldsinformasjonsforetak. Bransjen selv skal kunne velge den teknologiske løsningen som er mest praktisk og kostnadseffektiv.