Forbrukertilsynets tilsyn med markedsføring av kreditt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbrukertilsynets tilsyn med markedsføring av kreditt

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) har nylig gjennomført tilsyn med markedsføring av kreditt. Tilsynet har omfattet forskrift om markedsføring av kreditt, opplysningspliktbestemmelsene i finansavtalelovens § 46 og generelle regler i markedsføringsloven. Forbrukertilsynet har sendt brev til 15 aktører som de mener bryter noen av disse reglene.

Fire av aktørene er medlemmer i Finans Norge. Vi registrerer gjennom media at disse enten er i dialog med Forbrukertilsynet, eller har fjernet/endre markedsføringen allerede.

For dårlig prisinformasjon og for raske svar

Forbrukertilsynet tar blant annet opp følgende problemstillinger:

  • Etter finansavtaleloven § 46 skal enhver markedsføring av en kredittavtale inneholde en rekke nærmere angitte opplysninger. Opplysningene skal «gis på en tydelig måte ved hjelp av et representativt eksempel», jf. § 46 annet ledd. Forbrukertilsynet påpeker at disse opplysningene i enkelte tilfeller mangler helt, og at opplysningene i enkelte tilfeller gis med forliten skrift eller står på en skjerm i for kort tid. Forbrukertilsynet reiser også spørsmål ved hvorvidt renteeksemplene er representative i enkelte tilfeller.
  • Det følger av forskrift om markedsføring av kreditt § 5 første ledd, bokstav b at det ved markedsføring av kreditt ikke skal fremheves «hvor raskt svar man kan forvente på en forespørsel om kreditt». Forbrukertilsynet mener at noen aktører bryter med dette.

Markedsføring via agenter/affiliates

Selv om Forbrukertilsynet i denne omgang bare har grepet inn mot fire av våre medlemmer, er det også noen aktører som trolig er i kategorien agenter og/eller affiliates som har brutt reglene. Det er viktig å understreke at våre medlemmer gjennom «bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukerlån» har påtatt seg ansvar for at markedsføring av deres produkter også er i samsvar med bransjenormen, lov og forskrift når de markedsføres via agenter og affiliates. Forbrukertilsynet har ikke sjekket markedsføringen opp mot bransjenormen, så vi har ingen oversikt over hvordan denne følges i det daglige.

Vi vil minne om at det er viktig å se gjennom rutiner som gjør at bransjenorm, lov og forskrifter etterleves både i egen virksomhet og ute hos agenter og affiliates.

Brev fra Forbrukertilsynet

Disse har fått brev fra Forbrukertilsynet: 

Følgende aktører har fått brev frå Forbrukertilsynet: BN Bank, Fagweb AS, Ya Bank, Ekspress Bank, Lendo, Komplett Bank, Ferratum Bank, Monobank, Leads Nordic AS, Nettbureau AS, Centum Finans, Sbanken, Folkelånet Telefinans, Mediehuset Nettavisen, OBOS-Banken.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Gry Nergård i Finans Norge.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no