Det viktigste innholdet i fremtidens skole

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Det viktigste innholdet i fremtidens skole

Utdanningsdirektoratet har hatt den siste innspillsrunden om det som skal være det viktigste innholdet i ny fagplan for grunnutdanningen. Finans Norge mener det er bra man foreslår at personlig økonomi skal inngå i fagene utdanningsvalg og matematikk, men vi er uenig i at det skal ut av samfunnsfag.

Foto av en studentlue og eksamensbevis
Foto: Shutterstock

– Forslaget om å inkludere personlig økonomi i utdanningsvalg er bra. Dette passer godt inn i det arbeidet som finansnæringen allerede gjør sammen med Ungt Entreprenørskap gjennom opplæring i Økonomi og karrierevalg i ungdomsskolen. Det legges også opp til at matematikk skal ta et spesielt ansvar for personlig økonomi med tanke på det tverrfaglige temaet livsmestring, og det synes vi er positivt. Men når programmering også skal inngå i faget, og det skal legges mer vekt på dybdelæring, er vi redd for at emnet personlig økonomi vil bli nedprioritert dersom man ikke også øker timetallet i faget, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Ønsker personlig økonomi også i samfunnsfag

Det foreslås at personlig økonomi og forbrukerrettigheter skal tas ut av samfunnsfag. Dette er Finans Norge uenig i.

– Samfunnsutviklingen viser at flere unge mennesker får problemer med eget forbruk og med de negative konsekvensene det får for den enkelte, for de berørte familiene og for samfunnet. Vi er derfor overrasket over at man ikke ser at det å ha oversikt og kontroll over personlig økonomi hører inn under det tverrfaglige temaet livsmestring som skal inngå i samfunnsfag. Enkeltindivider skal lære å mestre sin egen hverdag og se seg selv i et samfunnsperspektiv, og dermed blir det også viktig å ha kontroll over sin privatøkonomi, sier Johansen.

Videre arbeid

Arbeidet med å bestemme det viktigste innholdet i fagene, de såkalte kjerneelementene, er et ledd i arbeidet med å legge en ny retning for fornyelse av skolen gjennom Ludvigsen-utvalgets innstilling i «Fremtidens skole» (NOU:2015:8), og Meld. St. 28. Nå skal det nedsettes fagplangrupper for å utvikle læreplaner, og de nye fagplanene skal implementeres fra høsten 2020.

Finans Norge er spent på det videre arbeidet med å fornye fagene og særlig prosessen med å inkludere det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring med personlig økonomi i planene.

Se Finans Norges høringssvar.