Derfor ble det brudd

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Derfor ble det brudd

Det er brudd i forhandlingene i finanssektoren. Både LO og Finansforbundet valgte onsdag å bryte forhandlingene med Finans Norge. Finans Norge avventer nå at Riksmekleren innkaller partene til mekling. 

Finansforbundet

Finansforbundet valgte å bryte forhandlingene, etter at de ikke ville akseptere det økonomiske tilbudet.

– Vi ga et økonomisk tilbud i tråd med frontfaget og kom også Finansforbundet i møte på andre områder. Det vil ikke være mulig for oss å gjennomføre et lønnsoppgjør som går langt ut over lønnsutviklingen i de øvrige tariffområdene, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

LO

Også LO brøt forhandlingene. LO og NHO ble i sitt tariffoppgjør enige om et «slitertillegg» som dekkes av et eksisterende fond som bedriftene som deltar i sluttvederlagsordningen har bygget opp.

Finans Norge har ikke kunnet imøtekomme tilsvarende krav i finansnæringen, fordi næringen ikke deltar i sluttvederlagsordningen, og dermed finnes det heller ikke fondsmidler til å dekke kostnadene. Et «slitertillegg» lik det LO og NHO innfører vil dermed medføre at bedriftene påtar seg forpliktelser de ikke kjenner kostnadene og konsekvensene ved. Ansatte i finans har dessuten gode pensjonsordninger.

LO representerer en svært lav andel av de ansatte i finansnæringen. Omtrent 3,4 prosent av de ansatte er organisert i LO. Enkelte bedrifter innen finansnæringen er omfattet av tariffavtalen mellom LO og Finans Norge. Vi har ikke funnet det riktig å imøtekomme kravet om en generell rett til å få tariffavtale uavhengig av hvor mange ansatte som er LO-organisert i den enkelte virksomhet.

I tillegg ønsket LO en lavtlønnsprofil på årets oppgjør. I finansnæringen ligger gjennomsnittslønnen langt høyere enn gjennomsnittslønnen i industrien. Finans er derved ikke en lavtlønnsbransje, noe som er kriteriet for lavtlønnstillegg i LO/NHO-oppgjøret.

– Vi opplever at vi har strukket oss for å imøtekomme kravene fra LO, men må konstatere at de har valgt å bryte forhandlingene, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Avventer varsel om streik

LO og Finansforbundet vil i løpet av noen få dager komme tilbake med oversikt over hvilke medlemmer i hvilke bedrifter de vil å ta ut i eventuell streik. De har imidlertid ikke anledning til å igangsette streik før partene har gjennomført mekling og fristen på en måned er utløpt.

– Så snart vi har fått oversikt over hvem, hvor mange og i hvilke bedrifter arbeidstagerne vil streike, vil vi starte arbeidet med å vurdere hvilke konsekvenser en eventuell streik kan få. Det er derfor ikke mulig å spekulere i hvordan finansnæringen og kundene vil bli berørt av en eventuell streik, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Finans Norge kommer tilbake med nærmere informasjon, blant annet om mulige konsekvenser av en eventuell streik og videre prosess hos Riksmekler, så snart vi har mer informasjon.

Ytterligere informasjon om beredskap ved streik og rutiner for informasjonshåndtering for medlemsbedrifter i Finans Norge (krever pålogging). 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no