Banker og forsikringsselskaper er ikke databehandlere for kundene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Banker og forsikringsselskaper er ikke databehandlere for kundene

Finans Norge fraråder både sine medlemsbedrifter og deres næringslivskunder å inngå databehandleravtaler ved ordinære kundeforhold. Fordi avtalene ikke vil stemme overens med den nye personvernforordningens regulering, kan de føre til uklare ansvarsforhold og potensielt også påføre partene et større ansvar enn de har etter regelverket.

I forbindelse med at ny personvernforordning er forventet å tre i kraft i Norge innen kort tid, mottar norske banker og forsikringsselskap en rekke henvendelser fra næringslivskunder som lurer på om de må inngå databehandleravtale med sin bank eller forsikringsselskap. Henvendelsene er forståelige, siden bankene og forsikringsselskapene ofte behandler opplysninger om næringslivskundenes ansatte, eiere og tillitsvalgte.

Næringslivskunder trenger normalt ikke å inngå databehandleravtaler med sin bank eller forsikringsselskap. Banker og forsikringsselskap er selv behandlingsansvarlige for opplysninger de behandler om næringslivskunders ansatte, eiere og tillitsvalgte i forbindelse med kundeforholdet.

Se også: Banker og forsikringsselskaper er ikke databehandlere for kundene. Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene (kun for medlemmer).

Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

juridisk direktør

924 81 606 nils.henrik.heen@finansnorge.no