04

Gå til hovedinnhold

04

Derfor ble det brudd

Det er brudd i forhandlingene i finanssektoren. Både LO og Finansforbundet valgte onsdag å bryte forhandlingene med Finans Norge. Finans Norge avventer nå at Riksmekleren innkaller partene til mekling. 

Krav til bankenes kontantberedskap

Finansdepartementet kom nylig med nye forskriftsbestemmelser om krav til bankenes kontantberedskap. – For bankene er forskriften bedre enn fryktet. Ikke minst fordi departementet sier at det kan tas hensyn til risikoreduserende virkninger av elektroniske...

Foto av mynter

Omfattende svindel med glassruter avdekket

Forsikringsselskapene og Finans Norge har avdekket en omfattende svindelsak i forbindelse med bytting av glassruter på biler. Et bilverksted i Oslo har i flere år vært sentralt i gjennomføringen av svindelen.

Bytte av frontrute. Foto.
Foto: Shutterstock

Forbruker- og finanstrender 2018

Rapportene fra Forbruker- og finanstrender kan du nå se i sin helhet. Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen, som omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre. 

– Forbrukerrådet jukser med tall

Når Forbrukerrådet skal presentere forbrukerklagestatistikk, manipulerer de tallene for å stille noen bransjer, som Forbrukerrådet har valgt ut som ekstra ille, i et dårlig lys. Dette skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Tom Staavi. Foto.

Bransjeinitiativ om bankenes arbeid med bærekraft

For å gjøre det lettere for forbrukerne og næringslivet å se hvordan banken jobber med bærekraft i kredittprosessene, har syv banker gått sammen om å publisere et eget informasjonsskriv. Dette er et initiativ fra Finans Norge.

Bilde av hender som holder en jordklode
Foto: Shutterstock

Norden bør bli ledende i omstillingen til lavutslippssamfunnet

Ny rapport viser at arbeidet med å kutte utslipp og skape verdier på vei mot lavutslippssamfunnet er høyt på agendaen i ledende virksomheter i Norden, og det er ønske om en mer ambisiøs klimapolitikk utformet i tettere dialog med næringsliv og sivilsamfunne...

Forsiden av rapporten Nordic businesses on climate transition

Det viktigste innholdet i fremtidens skole

Utdanningsdirektoratet har hatt den siste innspillsrunden om det som skal være det viktigste innholdet i ny fagplan for grunnutdanningen. Finans Norge mener det er bra man foreslår at personlig økonomi skal inngå i fagene utdanningsvalg og matematikk, men v...

Foto av en studentlue og eksamensbevis
Foto: Shutterstock

Lønnsoppgjøret 2018 er i gang

Forhandlingene i finans startet med kravoverlevering mellom Finansforbundet og Finans Norge kl. 10.00 onsdag 18. april. Kravoverlevering mellom LO og Finans Norge skjedde kl. 11.30. Planlagt forhandlingsavslutning er satt til 25. april. 

Runa Kerr og Pål Hellman. Foto
Runa Opdal Kerr i Finans Norge og Pål Adrian Hellman i Finansforbundet

Oppdatert veiledning om frysbestemmelser fra UD og Finanstilsynet

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene som pålegger finansforetak og andre rapporteringspliktige plikter knyttet til sanksjonsregelverk. Veilederen ble først utgitt 27.06.16. Finans Norge har i samarbeid med næringen i tillegg laget en minimumsstandard for screening av egen kundedatabase mot sanksjonslistene.

Forbrukertilsynets tilsyn med markedsføring av kreditt

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) har nylig gjennomført tilsyn med markedsføring av kreditt. Tilsynet har omfattet forskrift om markedsføring av kreditt, opplysningspliktbestemmelsene i finansavtalelovens § 46 og generelle regler i markedsføringsloven. Forbrukertilsynet har sendt brev til 15 aktører som de mener bryter noen av disse reglene.

Nøkkeltall fra norsk skadeforsikring

Sammendraget av Finans Norges forsikringsstatistikk kommer nå i ny versjon. Vi er først ute med skadeforsikring. I år får du oversikten med dynamiske grafer, dvs. at du i større grad kan velge hva du vil se.

Utlånspraksis bør styres av banken selv

I Finans Norges høringsuttalelse om boliglånsforskriften blir det slått fast at bankene selv bør ha det fulle ansvar for egen utlånspraksis. Dersom boliglånsforskriften videreføres, må den gis en konkret opphørsdato og en vesentlig fleksibilitetskvote må...

Idar Kreutzer. Foto.

Håp om endret finansskatt

I forrige uke fremmet Arbeiderpartiet, SP, SV og KrF et privat forslag om å endre innretningen på finansskatten i Stortinget. De ønsker å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført i finansnæringen i fjor, og heller innhente skatten på annen måte. Dermed er det et mulig flertall på Stortinget for å endre finansskatten.

Gjeldsportal kan bety slutten på luksusfellen

Gjeldsportal med oversikt over folks gjeld fra kredittkort og forbrukslån vil bli bra for både folk og banker. – For folk blir denne nyheten hjelp til å unngå luksusfellen, mens det for bankene betyr oversikt over hvilken gjeld kundene faktisk har, sier Dag...

Bunke med kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock.

Handlet for mer til tross for påske

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at vi brukte betalingskortene for 50,3 milliarder kroner i mars, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Antall kortkjøp gikk imidlertid litt ned i forhold til mars 2017. Kontaktløse betalinger steg med 43 prosent.

Til London for å prate ned boliglånsrenten din

Handelskrig, Brexit og en gryende renteoppgang. Det er bakteppet når en samlet norsk finansnæring, finansminister Siv Jensen, sentralbanksjef Øystein Olsen og finanstilsynssjef Morten Baltzersen møter over 100 analytikere og pengeforvaltere fra hele verden ...

London i sol. Foto.
Foto: Shutterstock.

Krig og fred og personvern og sånn…

Vips – så ga alle kortnummeret sitt til Facebook! I det godes sak ga 73 000 nordmen bort kortnummeret sitt til Facebook før påske. Forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård , blogger om prinsippene som forsvant.

Facebook-logo og kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock.

EØS og følelser

Da vi byttet justisminister i påsken, hørte jeg en teori om at alt bråket egentlig var en kjempestor avledningsmanøver for å sikre flertall i Stortinget for EUs tredje energipakke og norsk tilslutning til EUs reguleringsmyndighet på energiområdet ACER. Ellen Bramness Arvidsson , direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge blogger om EØS.

Proposisjon om ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars proposisjonen til ny personopplysningslov. Lovforslaget viderefører i all hovedsak forslaget slik det var i høringen, men det er noen endringer og presiseringer. Endringen er i tråd med det Finans Norge foreslo i sitt høringssvar.

Banker og forsikringsselskaper er ikke databehandlere for kundene

Finans Norge fraråder både sine medlemsbedrifter og deres næringslivskunder å inngå databehandleravtaler ved ordinære kundeforhold. Fordi avtalene ikke vil stemme overens med den nye personvernforordningens regulering, kan de føre til uklare ansvarsforhold og potensielt også påføre partene et større ansvar enn de har etter regelverket.

Flere unge tar ansvar for egen pensjonssparing

I 2014 var det bare ni prosent av de unge mellom 18 og 29 år som svarte at de sparte til alderdommen. Fem år senere er andelen mer enn doblet; 22 prosent av de unge sier nå at de sparer til pensjonslivet.

Finansmarkedsmeldingen 2018: Mye bra, men regelverksutvikling går for sakte

Finans Norge deler regjeringens positive omtale av finansnæringen i Norge. Finansmarkedsmeldingen for 2018 gir et godt bilde av markedet, aktørene og utviklingen. Men utvikling av politikk og regulering går for sakte på viktige områder som SMB-rabatten og en regulatorisk sandkasse for finansiell innovasjon.