Undervurderer kostnadene i nytt pensjonssystem

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Undervurderer kostnadene i nytt pensjonssystem

I et leserinnlegg i DN mandag 19. mars peker Finans Norges direktør Stefi Kierulf Prytz på mulige høye kostnader og kompleksitet dersom kundene skal få anledning til å flytte sin aktive pensjonsordning hos nåværende arbeidgiver over til selvvalgt leverandør. Les hele innlegget her.

"Nordnet fremhever i et debattinnlegg i DN tirsdag 13. mars viktigheten av god konkurranse i markedet for tjenestepensjon.

Finans Norge representerer blant annet livsforsikringsnæringen i Norge og vi kunne ikke vært mer enig. Vi er dessuten enige i at det å slå sammen alle små potter fra tidligere arbeidsforhold til én gjennom «passivt samtykke», er et klokt valg.

Det vi er uenige om er hvorvidt du skal få flytte den aktive ordningen hos nåværende arbeidsgiver, ut av dette kollektivet og til selvvalgt leverandør. Nordnet synes å undervurdere kostnadene og kompleksiteten ved en slik rett.

Næringen vil bidra til å levere de løsninger partene i arbeidslivet ønsker og Finans Norge har sammen med våre medlemmer brukt mye tid på å vurdere ulike løsninger for hvordan en eventuell rett til å velge leverandør for aktiv pensjonsopptjening kan gjennomføres.

Basert på det vi vet i dag, har vi frarådet at rett til selvvalgt leverandør for aktiv opptjening innføres. Dette bør uansett ikke gjøres før samfunnsøkonomiske og praktiske konsekvenser ved en slik rett er utredet.

Bransjen består av mange ulike selskaper og det er uklart hvem som vil tjene på bransjens syn, men dette er underordnet. Et slikt system vil bli komplisert og trolig ikke være i forbrukers interesse. Informasjonsutveksling og betalingsformidling vil måtte skje i et helt annet omfang enn i dagens innskuddspensjonsordninger, og vil kreve utvikling av ny infrastruktur som vil bli kostnadsdrivende.

Spørsmålet man først må utrede er om dette vil bli regningssvarende for forbrukerne og bygge opp under målet for omleggingen: mer pensjon for pengene."

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no