Større andel kvinnelige ledere i bank og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Større andel kvinnelige ledere i bank og forsikring

Likestillingsindikatorene for 2017 viser andelen kvinnelige ledere i næringen økte. Samtidig fortsatte andelen kvinnelige ansatte totalt å gå ned. Rekruttering av mer teknologisk kompetanse kan være en årsak. Kvinneandelen ved teknologistudier er foreløpig lav.

Bilde av to kvinner og en mann foran en pc
Foto: Shutterstock

Likestillingsindikatorene er oppdatert med 2017-tall. Det samlede bildet av likestillingssituasjonen i finansnæringen endrer seg ikke mye fra år til år, men det er likevel noen interessante utviklingstrekk.

28 prosent kvinnelige banksjefer og direktører

I 2017 var 28 prosent av banksjefene og direktørene i Finans Norges medlemsbedrifter kvinner, en økning fra 26 prosent i 2016. Utviklingen er positiv, men går sakte. Rapportene fra likelønnsutvalgene mellom Finans Norge og Finansforbundet og LO viser hvordan bedriftene kan jobbe for å øke andelen kvinnelige ledere.

Blant alle ansatte i næringen er kjønnsbalansen relativt jevn, men over tid har likevel andelen kvinner sakte men sikkert blitt mindre. Denne utviklingen fortsatte i 2017, da kvinner utgjorde vel 47 prosent av de ansatte i næringen.

Likelønnsituasjonen bedret i Finans Norges medlemsbedrifter

Fra 2016 til 2017 avtok kvinners lønn relativt til menns lønn i næringen fra 80,2 prosent til 79,9 prosent, slik Teknisk beregningsutvalg (TBU) beregner det. TBU utelater lederlønninger i sine tall. Inkluderer vi ledere i beregningen viser de siste årene en positiv utvikling i likelønn blant ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter.

I 2017 utgjorde kvinners andel av menns avtalte lønn 80,6 prosent. Dette kan blant annet henge sammen med den økte andelen kvinnelige ledere.

Likestillingsindikatorer for finanssektoren 2018

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingss...

Bilde av en folkemengde