Større andel kvinnelige ledere i bank og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Større andel kvinnelige ledere i bank og forsikring

Likestillingsindikatorene for 2017 viser andelen kvinnelige ledere i næringen økte. Samtidig fortsatte andelen kvinnelige ansatte totalt å gå ned. Rekruttering av mer teknologisk kompetanse kan være en årsak. Kvinneandelen ved teknologistudier er foreløpig lav.

Bilde av to kvinner og en mann foran en pc
Foto: Shutterstock

Likestillingsindikatorene er oppdatert med 2017-tall. Det samlede bildet av likestillingssituasjonen i finansnæringen endrer seg ikke mye fra år til år, men det er likevel noen interessante utviklingstrekk.

28 prosent kvinnelige banksjefer og direktører

I 2017 var 28 prosent av banksjefene og direktørene i Finans Norges medlemsbedrifter kvinner, en økning fra 26 prosent i 2016. Utviklingen er positiv, men går sakte. Rapportene fra likelønnsutvalgene mellom Finans Norge og Finansforbundet og LO viser hvordan bedriftene kan jobbe for å øke andelen kvinnelige ledere.

Blant alle ansatte i næringen er kjønnsbalansen relativt jevn, men over tid har likevel andelen kvinner sakte men sikkert blitt mindre. Denne utviklingen fortsatte i 2017, da kvinner utgjorde vel 47 prosent av de ansatte i næringen.

Likelønnsituasjonen bedret i Finans Norges medlemsbedrifter

Fra 2016 til 2017 avtok kvinners lønn relativt til menns lønn i næringen fra 80,2 prosent til 79,9 prosent, slik Teknisk beregningsutvalg (TBU) beregner det. TBU utelater lederlønninger i sine tall. Inkluderer vi ledere i beregningen viser de siste årene en positiv utvikling i likelønn blant ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter.

I 2017 utgjorde kvinners andel av menns avtalte lønn 80,6 prosent. Dette kan blant annet henge sammen med den økte andelen kvinnelige ledere.