Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Finans Norges «avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg.

Målsettingen med en slik standardisering er å sikre at konkurransen om disse produktene skjer på likest mulig vilkår mellom aktørene, ved at den enkelte pensjonsinnretning ikke selv skal kunne velge parameterverdier i prognosene for å påvirke den forventede fremtidige avkastningen og risiko som kunden blir forelagt.

Avtalen er utarbeidet av Finans Norge, som også foretar regelmessige vurderinger av behovet for eventuelle endringer i avtalen. 1. februar i år ble det vedtatt en revidert versjon av avtalen, der korrelasjonen mellom aktivaklassen «pengemarked» og aktivaklassen «obligasjoner» er endret fra 1,0 til 0,5. Endringen skyldes nytt og utvidet analysegrunnlag.  

Den reviderte avtalen trådte i kraft 1. mars.