Stadig økende behov for teknologikompetanse i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig økende behov for teknologikompetanse i finansnæringen

Kraften i digitaliseringen i finansnæringen fortsetter med uforminsket styrke. Det viser en nylig gjennomført kompetanseundersøkelse blant Finans Norges medlemsbedrifter. Behovet for og etterspørselen etter kompetanse innenfor tradisjonell økonomi og finans er derimot synkende mens behovet for teknologer øker.

Illustrasjonsbilde: Vitnemål og studenthatt
Foto: Shutterstock

Kompetansesjekken 2018 har kartlagt kompetansebehovet for finansnæringen i fremtiden, dagens kompetansegap og hvordan medlemsbedriftene planlegger å lukke dette gapet.

De viktigste funnene:

  • Behovet for teknologikompetanse øker kontinuerlig, mens det nå er lavere etterspørsel etter kompetanse innenfor de tradisjonelle områdene økonomi og finans - områder som i større grad er gjenstand for automatisering og digitalisering. Dette vises også ved en faktisk nedgang i utlysning av denne type stillinger på finn.no.
  • Kompetansegapet er størst innenfor dataanalyse, datateknologi og forretningsutvikling, samt i noe mindre grad, risikostyring og kontroll.
  • Kompetanseheving blant nåværende ansatte er det viktigste tiltaket for å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse innenfor dagens kjernekompetanseområder, mens bedriftene bruker i større grad ekstern rekruttering eller outsourcing når det gjelder digitaliseringsoppgaver.
  • Bedriftene er relativt fornøyd med ansattes vilje til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy, men i mindre grad deres initiativ til å utvikle egen kompetanse på digital forståelse og vilje til å kompetanseutvikling utenom arbeidstiden. 
  • Ved fremtidig rekruttering til næringen anses informatikk og datateknologi som like viktig studiebakgrunn som mer tradisjonelle studieretninger som økonomi og finans. 
  • Innenfor bank tror 80 prosent at nedbemanning er svært sannsynlig som følge av digitaliseringen
  • Bedriftene fremhever gode samarbeidsevner som den klart viktigste egenskapen i fremtidens arbeidsmarked. Andre egenskaper som initiativrik, selvgående, analytisk, ansvarsfull og arbeidsvillig er også viktige egenskaper.
  • Lønn er ikke det viktigste virkemiddelet for rekruttering til finansnæringen. Faglige utfordringer, samt tilrettelegging for videre kompetanseutvikling rangerer høyere enn lønn. Bedriftens kultur og samfunnsengasjement er like viktig som lønn.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert og debattert på Finansnæringens dag der ett av temaene er digitalisering og kompetanse i finansnæringen.