GDPR kan bli forsinket i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

GDPR kan bli forsinket i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet publiserte 06.03.2018 er artikkel hvor de redegjør for arbeidet med implementeringen av personvernforordningen i norsk rett. Før forordningen kan settes i kraft i norsk rett, må den innlemmes i EØS-avtalen og det må gjennomføres et nasjonalt lovvedtak. Det er ifølge departementet usikkert om dette vil skje før 25. mai. 

Departementet har varslet Stortinget om at det vil bli fremmet en proposisjon til Stortinget i løpet av april 2018. Det foregår fortsatt forhandlinger mellom EØS-landene om et utkast til EØS-komitebeslutning og departementet opplyser at de legger til grunn at utkastet formelt vil bli presentert for EU i løpet av kort tid. Utkastet vil deretter bli behandlet internt i EU før det formelt fattes beslutning om innlemmelse i EØS-komiteen. Innlemmelse krever enstemmighet hos EØS/EFTA-landene og EU.

Departementet opplyser at en forsinket innlemmelse ikke vil ha betydning for flyten av personopplysninger mellom EU og Norge og at inntil forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen vil være 95-direktivet som regulerer overføring av personopplysninger mellom EU og Norge.