1,4 millioner med innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

1,4 millioner med innskuddspensjon

Rundt 1,4 millioner arbeidstakere er i dag omfattet av en innskuddspensjonsordning. Arbeidstakere hadde ved utgangen av 2017 i underkant av 145 milliarder kroner oppspart hos livselskapene, i tillegg er 74 milliarder kroner knyttet til pensjonskapitalbevis. Det viser livstatistikken for 4. kvartal 2017.

Statistikken viser at omfanget av fripoliser fortsetter å vokse. De opparbeidede rettighetene i garanterte fripolisene har økt med 12 prosent sammenlignet med utgangen av 2016. I samme periode har fripoliser med investeringsvalg økt med 24 prosent. Fripoliser med investeringsvalg utgjør likevel kun 2 prosent av midlene i fripoliser.

Færre med ytelsesordninger

Totalt ble det innbetalt i underkant av 37 milliarder kroner til privat tjenestepensjon i 2017. Sparing i innskuddspensjon utgjorde 27 milliarder kroner, en vekst på 15 prosent siden 2016. Ytelsesbaserte ordninger blir stadig færre, og siste år ble det betalt inn 8 milliarder kroner, en reduksjon på 29 prosent siden 2016. Det ble i 2017 også innbetalt 566 millioner til alderspensjonsrettigheter etter tjenestepensjonsloven (de såkalte hybridordningene).

Kari Mørk

Kari Mørk

sjefaktuar skadeforsikring

951 47 255 Kari.Mork@finansnorge.no