120.000 elever fikk i fjor økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket

Gå til hovedinnhold
Publisert:

120.000 elever fikk i fjor økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket

Unge mennesker må ikke havne i luksusfellen når de flytter hjemmefra og skal styre sin egen økonomi. For å unngå det, må de ha kunnskap om hvordan de skal håndtere privatøkonomien. Skolemeny-nettverket, som administreres av Finans Norge, bidro i fjor til at rundt 120.000 elever i barne-, ungdoms- og videregående skole fikk økonomiopplæring.

Illustrasjonsbilde av fire ungdommer
Foto: Shutterstock

Skolemeny-nettverket består av mange sentrale samfunnsaktører som ønsker å bidra til at unge skal unngå betalingsproblemer og bli bedre økonomiplanleggere.

Ikke-kommersielt opplegg

Aktørene i Skolemeny tilbyr ikke-kommersielle ressurser til økonomiundervisning i grunnopplæringen. Nettsiden skolemeny.no gjør de mange læringsverktøyene mer tilgjengelige for lærere som ønsker å gi elevene god økonomiopplæring. Hensikten er å gi lærerne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler til undervisningen. Alt på nettsiden er gratis, ikke-kommersielt og tilpasset kompetansemålene.

Skolemeny ble etablert av Finans Norge i 2015 etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Hensikten er å koordinere innsatsen for bedret opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske problemer. Skolene kan enten bruke materiellet selv, eller aktørene kan bistå i opplæringen. Alt er uten kostnader for skolene. Kontakt og avtaler mellom skole og aktør skjer direkte mellom partene.

Stort omfang

Skatteetaten ved Spleiselaget nådde alene ut til om lag 70.000 elever, og Ungt Entreprenørskap sammen med mange av Finans Norges medlemmer hadde opplæring for ca 40.000 elever, først og fremst for elever i ungdomsskole og videregående skoler. I tillegg har flere av aktørene utviklet egne opplegg for økonomiundervisning som de gjennomførte i løpet av fjoråret.

Noen av aktørene

Utenom Finans Norge med medlemsbedrifter er følgende med i Skolemeny: 
AksjeNorge, ECON, Finansforbundet, Forbrukertilsynet, Handelshøyskolen BI, Kredinor, Norges Banks kunnskapssenter, NRK Skole, professor Ellen K. Nyhus fra Agderforskning, Senter for bærekraftig utvikling v/Høgskolen Innlandet,Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Skattedirektoratet og Ungt Entreprenørskap (UE).