Skader for 37,6 milliarder kr i 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skader for 37,6 milliarder kr i 2017

Finans Norges skadestatistikk for landbasert norsk forsikring viser at erstatningsbeløpet økte med 2,8 prosent fra året før.

Daglig utbetalte forsikringsselskapene 103 millioner kr i 2017. Naturskader kommer i tillegg til dette.

Nesten 40 prosent av det totale erstatningsbeløpet på 37,6 milliarder kr gjelder motorkjøretøy, mens drøye 30 prosent går til å erstatte skader på bygninger og innbo.

Personproduktenes andel utgjorde 18 prosent i 2017 og dette omfatter skader i arbeidslivet (yrkesskader og trygghet), barneforsikringer, kritisk sykdom og behandlingsforsikringer.

Skader på motorkjøretøy hadde den største økningen fra 2016 til 2017 med nesten 9 prosent. Dette skyldes mer vinterskader i fjerde kvartal 2017, samt at reparasjonskostnadene har blitt dyrere.

På private boliger er erstatningsbeløpet noe lavere enn i 2016, noe som skyldes færre branner og vannskader.