Ny erstatningsordning for barn

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny erstatningsordning for barn

Barn kan bli skadet for livet, for eksempel etter en bilulykke. Nå endres lovgivningen som regulerer barns rett til erstatning. 

Ungdomsskolegutt med ransel foto

Fra 1. mars blir det et betydelig høyere erstatningsnivå, og et mer fleksibelt regelverk enn tidligere, selv om det fortsatt skal være standardisert erstatningsberegning etter lov og forskrift. Ordningen gjelder nå barn under 19 år, mot tidligere 16 år.

Det blir en to-faset modell

Tidligere ble total erstatning til barn under 16 år standardisert beregnet og basert på medisinsk invaliditetsgrad. Fremover vil det bli egne beregninger for inntektstap og for medisinsk invaliditet. Det blir i tillegg gitt erstatning for forventet tap på grunn av redusert evne til arbeid i hjemmet.

Det innføres en to-faset modell som skiller mellom barneerstatning frem til fylte 21 år og deretter en ny vurdering og beregning for det videre fremtidstapet. Det gis også ulike muligheter til avvik fra hovedreglene med sikte på både riktigst mulig erstatningsnivå, men også god fleksibilitet i erstatningsoppgjørene.

Finans Norge støtter lovforslaget

Finans Norge var representert i lovutvalget som foreslo den nye ordningen, og støttet lovforslaget. Det ble, med enkelte justeringer, vedtatt i 2015, men settes først nå i kraft.