«Lurendreierne» – hvem er de?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

«Lurendreierne» – hvem er de?

DN skriver på lederplass mandag 29. januar om «Lurendreierne» - pent kledde finansielle rådgivere som lurer eldre mennesker til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Gry Nergård, Finans Norges direktør for forbrukersaker svarer på lederen i Dagens Næringsliv fra mandag 29. januar:

«Finansnæringen må selv ta sin del av ansvaret. Hadde de store og etablerte aktørene hatt en høyere standard på sin rådgivning, hadde det også vært lettere å ta dem i forsvar for politikernes reguleringsiver», skriver DN. Uten å nevne at finansnæringen tok det ansvaret allerede i 2009. Ansvaret heter Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut).

FinAuts tilsluttede bedrifter har i dag over 6000 autoriserte finansielle rådgivere. Disse rådgiverne har gjennomgått grundig opplæring, og testen de må bestå for å få autorisasjon er tredelt: fagprøve, prøve i etikk, og rådgivningssamtale i sensors påsyn. Hvert år må kunnskapen fornyes både i fag og etikk. Ved brudd på god skikk, fratas autorisasjonen.

Det er brudd på god skikk å reise hjem til eldre mennesker for å lure dem til å investere i ulønnsomme prosjekter. Den saken DN viser til omhandler imidlertid en rådgiver som er ikke autorisert, og bedriften hans er ikke medlem i Finans Norge. Næringen kan ikke ta ansvar for ham.

Paradokset er at i forslag til ny finansavtalelov vil man frata finansnæringen muligheten til å la autoriserte finansrådgivere gi kundene gratis rådgivning. Finansrådgivning skal bare skje fra andre virksomheter, som tar betalt for tjenesten. Her er det altså fritt frem for uautoriserte «lurendreiere».

 

DNs leder kan leses her (bak betalingsmur).

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no