Lønnsvekst i bank og finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsvekst i bank og finans

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at finans hadde den høyeste lønnsveksten av sektorer i 2017. En viktig forklaring er omstilling og et teknologisk kompetanseskifte.

illustrasjonsbilde penger og statistikk

TBU rapporterer om en lønnsvekst i industrien på 2,5 prosent, i varehandel på 3 prosent og henholdsvis 2,3 og 2,5 for stats- eller kommuneansatte. Finansnæringen kommer ut med 3,8 prosent.

Rivende teknologisk utvikling

Medlemsbedriftene i Finans Norge forklarer at dette avviket i stor grad skyldes omstillingen hele finansbransjen gjennomgår. Den rivende teknologiske utviklingen i finanssektoren med ny regulering som åpner for nye selskaper og forretningsmodeller, samt en voldsom investeringstakt verden over i finansiell teknologi, har ført til en sterk omstilling i bank og finansnæringen.

– Finansnæringen gjennomgår en omstilling som antagelig er sterkere enn andre næringer. Det har ført til endringer i organisasjonene. Det ansettes mange teknologer. Disse utdannes det for få av og det er stor rift om dem på arbeidsmarkedet. Det er også slik at mange ansatte får nye oppgaver og med nytt ansvar, dette gir også en lønnsvekst utover frontfaget, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Også på ledersiden rapporteres det om store endringer, nye stillinger som følger av omorganiseringer og høy turnover som kan forklare en høyere lønnsvekst enn andre grupper.

– Støtter frontfagsmodellen

– Finansnæringen støtter opp under frontfagsmodellen. En moderat lønnsutvikling er viktig for å opprettholde norsk næringslivs konkurransekraft. Tall som viser at vår næring ligger til dels langt over andre sektorer, er ikke noe vi tar lett på. Særlig ikke på ledernivået. Hvis det ikke finnes gode strukturelle forklaringer på en lønnsvekst langt utover andre grupper, sender det uheldige signaler som ledersjiktet bør ta alvorlig, sier Staavi.

Et annet særtrekk ved finansnæringen er at den har et økende utdanningsnivå og høy produktivitet. Næringen har fortsatt gode resultater og det gjenspeiles også i at variabel lønn har økt i de siste beregningene. Et særtrekk ved lønnsutviklingen i finans er at den varierer betydelig mer fra år til enn for andre næringer.

Figuren under viser utviklingen målt mot industrien i alt siden 2003.

Årslønnsvekst sammenlignet med industrien. Graf.
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no