Lansering av rapport om fintech og personvernutfordringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lansering av rapport om fintech og personvernutfordringer

7. februar lanserte Datatilsynet rapporten «Personlige finanser – Hvordan utviklingstrekk i finanssektoren påvirker personvernet».

I rapporten ser Datatilsynet på hvordan endringene i finanssektoren vil påvirke personvernet. I 2018 trer det nye betalingstjenestedirektivet PSD2 i kraft, som innebærer at banker må gjøre bankinfrastrukturen mer tilgjengelig for tredjeparter som ønsker å drive med betalingsrelaterte tjenester.

Informasjon om privatøkonomien til folk flest kan derfor bli tilgjengelig for flere aktører enn den er i dag. Rapporten ser blant annet på hvilke konsekvenser PSD2 vil ha for personvernet.

– Finans Norge arbeider nå med problemstillingene rundt bruk av "big data" i forsikring. Vi er i gang med å se på jussen i dette, og etterpå må vi ha en diskusjon om hvor bransjen ønsker å gå. Det er ikke gitt at alt som er mulig og lovlig nødvendigvis er ønskelig – hverken ut fra kommersielle eller etiske grunner, sier Gry Nergård, direktør for forbrukersaker i Finans Norge.

Du kan lese rapporten ved å klikke på lenken under.