Komfyrvakt redder liv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Komfyrvakt redder liv

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren. Alle trenger komfyrvakt.

En komfyrvakt kutter strømmen automatisk hvis du glemmer å slå av komfyrplaten. Det er en god investering som gjør hverdagen din mer brannsikker.

Krav til komfyrvakt

Det er krav om komfyrvakt i alle nye boliger, og der det elektriske anlegget byttes ut. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom man legger opp en ny kurs til kjøkkenet. De samme reglene gjelder for hytter og fritidsboliger. Komfyrvakt kan installeres på alle elektriske komfyrer, og den er svært enkel å bruke. Noen har også rett til å låne komfyrvakt hos Hjelpemiddelsentralen.

Kunnskap reduserer risiko

"Alt vi kan mot brann" er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. Målet med satsingen er å gi hele befolkningen viktig kunnskap som reduserer risikoen for brann.

Gjennom nasjonale og lokale tiltak skal vi jobbe målrettet for å gi brannforebyggende informasjon og kunnskap. Ideen er å samle ulike miljøer med kompetanse på brannforebyggende arbeid, og jobbe sammen mot et felles mål om færre branner.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Komfyrvaktkampanjen

Torsdag 15. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiervesen og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar.

Komfyrvaktkampanjen er en del av "Alt vi kan mot brann" som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. 

Bak "Alt vi kan mot brann" står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesternes landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

Komfyrbranner

Fersk statistikk fra DSB viser at brannvesenet i 2017 rykket ut til 393 komfyrbranner bare i Oslo. Totalt i Norge var det 3 344 boligbranner i Norge, hele 1 516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren. En komfyrvakt kan redde livet ditt fra å gå opp i røyk.

Statistikkillustrasjon

Komfyrvakt redder liv!

Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem

Komfyrvakt vil hindre mange komfyrbranner

Komfyrvakter får du kjøpt i elektronikkbutikker, en rekke kjøkkenbutikker og nettbutikker. Komfyrvakter for fast montering kan kjøpes gjennom elektronikkinstallatør.

Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010 i henhold til NEK 400. Denne skal monteres av elektronikkinstallatør.

Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr.

De samme reglene gjelder fritidsboliger.

Skaff deg og din familie en komfyrvakt!