Finans Norge støtter egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge støtter egen pensjonskonto

Finans Norge har onsdag 21. februar avgitt høringssvar om egen pensjonskonto. Finansnæringen støtter hovedtrekkene i forslaget, men påpeker at en eventuell rett til å flytte aktiv pensjonsopptjening vil øke kompleksiteten i systemet og neppe er noen fordel for arbeidstagerne på sikt. 

Illustrasjonsbilde av folkemengde

Finansdepartementet har foreslått lovregler som gir arbeidstakere rett til å overføre sine pensjonskapitalbevis til sin pensjonskonto i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning.

Et fåtall av forbrukerne slår sammen eller flytter pensjonskapitalbevisene sine i dagens pensjonsmarked, selv om det kan gi dem bedre betingelser. I en undersøkelse Finans Norge gjennomførte for to år siden var det kun 16 prosent av de spurte som visste hva et pensjonskapitalbevis er.   

Vil gi bedre oversikt over samlet pensjon

Finans Norge støtter forslaget. Ved å slå sammen pensjonskapitalbevis og flytte disse til arbeidsgivers innskuddspensjonsordning vil man legge til rette for at arbeidstakeres pensjonsrettigheter forvaltes mer effektivt enn i dag, slik at den enkelte forbruker får «mest mulig pensjon for pengene». Den enkelte forbruker vil også få bedre oversikt over samlet pensjon, noe som kan bidra til å skape økt engasjement og kunnskap.

Pensjonsreformen innebærer at forbrukere må ta større ansvar for egen alderspensjon, og dette er et godt tiltak for å ruste arbeidstakere til å ta dette ansvaret.

Foreslår tre måneder før passivt samtykke

Departementet har foreslått at ansattes pensjonskapitalbevis overføres til egen pensjonskonto i den aktive innskuddspensjonsordningen hos nåværende arbeidsgiver, med mindre den ansatte aktivt reserverer seg mot dette (passivt samtykke).

– Passivt samtykke er et kraftfullt tiltak overfor forbruker og kan slå uheldig ut for enkelte, men vi har forståelse for at departementet anser dette som et nødvendig virkemiddel for å få forbrukere til å flytte midlene inn på sin pensjonskonto, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for Liv og Pensjon i Finans Norge.

Finans Norge foreslår en frist på tre måneder før passivt samtykke iverksettes, slik at forbruker kan få tilstrekkelig tid til å sette seg inn i konsekvensene av å flytte pensjonsmidlene til arbeidsgivers innskuddspensjonsordning. Den ansatte vil imidlertid til enhver tid kunne flytte midlene til en annen leverandør i ettertid. I tillegg foreslår Finans Norge implementeringsperiode fra loven er vedtatt til ikrafttredelse.

– Av hensyn til at kundene skal få tid til å områ seg, samt at marked og leverandører skal få tid til å håndtere flytting av 1,5 millioner pensjonskapitalbevis og 74 milliard kroner, foreslår vi at reglene først innføres tidligst ett år etter at de er vedtatt, sier Kierulf Prytz.

Fraråder rett til valg av leverandør for løpende opptjening

Finansdepartementet har spurt høringsinstansene om den ansatte selv bør kunne velge leverandør for sin pensjonskonto i innskuddspensjonsordningen, det vil si for den løpende pensjonsopptjeningen. Finans Norge fraråder at det innføres en slik rett for den enkelte til selv å velge leverandør for aktiv pensjonsopptjening. Dette vil være en ny og ukjent valgrett man ikke har erfaring med fra dagens kollektive pensjonsordninger. En slik valgrett vil kreve betydelig administrasjon, samt at det må etableres nye omfattende informasjons- og betalingsstrømmer. Dette vil i så fall gjøre innskuddspensjon betydelig mer komplekst enn i dag.  

– Denne økte kompleksiteten vil gjenspeiles i økte kostnader for bedriftene, som igjen kan gi mindre pensjonssparing til de ansatte. Dersom en slik valgrett skulle innføres vil dette i tilfelle kreve utredning av en rekke spørsmål, i tillegg til omfattende systemutvikling. En slik løsning vil i tilfelle tidligst kunne være på plass om tre år, sier Kierulf Prytz.

Endelig kan det bli egen pensjonskonto

Jeg er en av dem som i mange år har ivret for å gjøre pensjonssystemet enklere. For meg betyr enklere å samle pensjonspengene ett sted. Det ser nå ut til å bli en realitet, skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Tom Staavi. Foto.
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no