Felles betalingsinfrastruktur i Norden

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Felles betalingsinfrastruktur i Norden

En gruppe store norske, svenske, danske og finske banker har tatt et initiativ for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter. Finans Norge ser positivt på initiativet og understreker viktigheten av å samspill med det enkelte lands eksisterende betalingsinfrastruktur. 

– Vi ser positivt på initiativer som kan bidra til enda raskere, billigere og bedre betalinger på et nordisk nivå, sier Idar Kreutzer i Finans Norge

De nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte og velfungerende i verden og leverer effektive tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og bedrifter i hele regionen. Samtidig følger de landegrensene og de involverer fire ulike valutaer: norske, svenske og danske kroner, samt euro. En harmonisering av de nasjonale infrastrukturene vil lette betalinger på tvers av landegrenser og fremme handel mellom de nordiske landene, noe som igjen vil bidra til økt vekst og sysselsetting. 

– Vi ser positivt på initiativer som kan bidra til enda raskere, billigere og bedre betalinger på et nordisk nivå. Dette viser at finansnæringen ligger i forkant ved utviklingen av nye effektive løsninger, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Videreutvikling av realtidsløsninger

I Norge jobber hele næringen sammen med myndighetene for å videreutvikle de realtidsløsninger som allerede eksisterer.

– Vi må fortsette å videreutvikle det norske systemet med sin effektivitet, sikkerhet, lave kostnader og høye brukervennlighet med sterk konkurranse mellom aktørene i kundeleddet. For oss er det også sentralt at norske kroner er et viktig betalingsinstrument i internasjonale markeder. Det er en posisjon det er avgjørende å ivareta for oss, sier Kreutzer.

Positivt at noen går foran

Det er sentralbankene i de respektive land som er regulerende myndighet for denne type tjenester. De syv bankene som står bak initiativet understreker at de har samme mål som eksisterende nasjonale infrastrukturprosjekter i Norge og Sverige.

– Det norske markedet for betalingsformidling har ligget helt i forkant internasjonalt fordi man har utviklet en felles grunnleggende infrastruktur der alle aktørene kan delta. Det at noen store aktører går foran for å realisere det samme på tvers av landegrensene i Norden er positivt, og vi ser frem til å være bidragsyter i denne prosessen, sier Kreutzer. 

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no