Brexit-varsel til alle interessenter på bank- og finansområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brexit-varsel til alle interessenter på bank- og finansområdet

EU-kommisjonen varsler nå alle institusjoner på bank- og finansområdet om at de må ta forholdsregler for å motvirke juridiske konsekvenser av at Storbritannia blir et tredjeland.

Trafikkskilt med hard eller soft brexit. Foto.
Foto: Shutterstock.

Hvis man ikke oppnår enighet i Brexit-forhandlingene, vil Storbritannia være et tredjeland fra 30. mars 2019.

I varsler til henholdsvis finansielle markedsaktører, bank og betalingsformidling, post-trade finansielle tjenester, forvaltningstjenester, rating-tjenester og forsikring, tegner EU-kommisjonen opp de konkrete følgene for institusjoner som er aktive i det indre markedet og som driver grenseoverskridende virksomhet inn og ut av Storbritannia. De understreker også at det er den enkelte institusjonens ansvar å ta forholdsregler for å forebygge de beskrevne situasjonene.

Varslene er skrevet på engelsk – og du finner dem her

Norske aktører er en del av det indre markedet via EØS-avtalen, og underlagt samme regelverk som finansinstitusjonene i EU27 når det gjelder denne typen virksomhet. Mot denne bakgrunn er varslene også relevante for norske institusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet inn og ut av Storbritannia.