Blanding av offentlig og privat kapital kan være en «vinn-vinn» for både investorer og global utvikling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Blanding av offentlig og privat kapital kan være en «vinn-vinn» for både investorer og global utvikling

«Blended finance», det vil si en blanding av offentlig og privat kapital, kan være en av de beste måtene å tiltrekke investorer fra privat sektor for å dekke finansieringsbehovet på svimlende US $ 6 billioner som trengs for å oppnå FNs bærekraftmål. 

Størstedelen av kapitalen vil være nødvendig for å finansiere bærekraftige infrastrukturprosjekter i fremvoksende markeder, som ofte anses som for risikabelt for vanlige investorer. Private investeringer kan tiltrekkes ved å bruke offentlige midler for å redusere risikoen i disse prosjektene.

Skalering av «blended finance»

«Blended Finance Taskforce» ble opprettet av Business & Sustainable Development Commission i 2017 for å vurdere systemutfordringene som hindrer markedet fra skalering. Taskforce’en har sett på problemstillingene fra et privatsektor-perspektiv, og har gitt ut et konsultasjonspapir, «Better Finance, Better World», som gir forslag til løsninger for hvordan offentlig og privat kapital kan samspille på en bedre måte.

Konsultasjonsdokumentet ble lansert på World Economic Forum i Davos i januar, og Finans Norge har gitt innspill til taskforce’en som har utviklet dokumentet.