02

Gå til hovedinnhold

02

Unødvendig innstramming av boliglånsforskriften

PRESSEMELDING: Finanstilsynet har i dag foreslått en skjerpet boliglånsforskrift. Finans Norge vil gi sine samlede råd til Finansdepartementet før høringsfristens utløp. Finans Norge er skeptiske til hovedgrepene i Finanstilsynets forslag. Finans Norge mener: Boliglånsforskriften må ikke videreføres uten tidsbegrensning En ytterligere begrensning av fleksibilitetskvoten...

Mer fornøyde med BankID

BankID-brukerne blir stadig mer fornøyde. Ifølge en undersøkelse fra TNS Kantar på vegne av BankID Norge, er 83,5 prosent svært godt eller godt fornøyd med BankID. 

Endelig kan det bli egen pensjonskonto

Jeg er en av dem som i mange år har ivret for å gjøre pensjonssystemet enklere. For meg betyr enklere å samle pensjonspengene ett sted. Det ser nå ut til å bli en realitet, skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Tom Staavi. Foto.

Ny erstatningsordning for barn

Barn kan bli skadet for livet, for eksempel etter en bilulykke. Nå endres lovgivningen som regulerer barns rett til erstatning. 

Ungdomsskolegutt med ransel foto

Lønnsvekst i bank og finans

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at finans hadde den høyeste lønnsveksten av sektorer i 2017. En viktig forklaring er omstilling og et teknologisk kompetanseskifte.

illustrasjonsbilde penger og statistikk

Finans Norge støtter egen pensjonskonto

Finans Norge har onsdag 21. februar avgitt høringssvar om egen pensjonskonto. Finansnæringen støtter hovedtrekkene i forslaget, men påpeker at en eventuell rett til å flytte aktiv pensjonsopptjening vil øke kompleksiteten i systemet og neppe er noen fordel...

Illustrasjonsbilde av folkemengde

Ny hvitvaskingslov

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og er ment å danne grunnlaget for en enda bedre bekjempelse mot hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Sentralbanksjefens årstale: Finansnæringen lykkes med omstillinger

Sentralbanksjef Øystein Olsen roste i sin årstale finansnæringen i Norge for tidlig å ha utnyttet digital teknologi og bli mer produktive. Han understreket at publikum har spart kostnader og vi har et av verdens mest moderne og kostnadseffektive...

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto.

En av fem har byttet eller reforhandlet

Litt over en av fem har enten byttet boliglånsbank eller reforhandlet boliglånet sitt det siste året. Det er en liten nedgang siden i fjor. De som ikke har byttet oppgir som hovedgrunn at de er fornøyd med den banken de har og tror det er lite å spare på...

Illustrasjonsfoto av sparegris og kalkulator

Komfyrvakt redder liv

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren. Alle...

Færre uforsikrede siden nyttår

Tallet på uforsikrede bilister går nedover. Det viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Det er 15 prosent færre uforsikrede siden nyttår, dermed er det nå rundt 97 000, eller 2,4 prosent uforsikrede kjøretøy i Norge. 

Skader for 37,6 milliarder kr i 2017

Finans Norges skadestatistikk for landbasert norsk forsikring viser at erstatningsbeløpet økte med 2,8 prosent fra året før.

Optimismen bredt forankret over hele landet

PRESSEMELDING: Optimismen for norsk økonomi er stigende viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018. Folk i Trøndelag og Nord-Norge er nå mer positive, og jevnt over ønsker flere nordmenn enn før å bruke penger på reise og større anskaffelser. 

Hoppende glade mennesker. Illustrasjonsfoto.

Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen

Tariffpartene i finanssektoren har nylig utarbeidet rapporter om likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen. – Dette temaet må ha høy prioritet hos toppledelse og styre og det bør skje i samarbeid med de tillitsvalgte, sier arbeidslivsdirektør Runa...

To figurer, kvinne og mann. Foto.

Felles betalingsinfrastruktur i Norden

En gruppe store norske, svenske, danske og finske banker har tatt et initiativ for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter. Finans Norge ser positivt på initiativet og understreker viktigheten av å samspill med det enkelte lands...

– Vi ser positivt på initiativer som kan bidra til enda raskere, billigere og bedre betalinger på et nordisk nivå, sier Idar Kreutzer i Finans Norge

Fortsatt vekst i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i januar ble utført 139,8 millioner kortkjøp, en vekst på 2,5 prosent i forhold til januar 2017. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 45,3 milliarder kroner, en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samm...

Kortbruk. Foto.

Samarbeid om klimakonsekvenser

DSB og Finans Norge har mandag 5. februar inngått et samarbeid for å forebygge uønskede hendelser, og ha en effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Idar Kreutzer i Finans Norge og Cecilie Daae i DSB. Foto.
Idar Kreutzer i Finans Norge og Cecilie Daae i DSB

«Lurendreierne» – hvem er de?

DN skriver på lederplass mandag 29. januar om «Lurendreierne» - pent kledde finansielle rådgivere som lurer eldre mennesker til å investere i ulønnsomme prosjekter.