Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Som forventet annonserte Norges Bank torsdag 25. januar at styringsrenten forblir på dagens nivå på 0,5 prosent.

Rentebeslutningen kom etter et såkalt mellommøte, hvor sentralbanken ikke publiserer Pengepolitisk rapport, oppdaterer rentebanen eller avholder pressekonferanse.

 

Hovebildet fra Pengepolitisk Rapport 4/17:

Graf med utvilling av styringsrenten. Bilde.

Norges Bank viser til sine tidligere vurdering fra rentemøtet 14. desember 2017 og Pengepolitisk rapport 4/17 i forbindelse med beslutningen. Gitt en kapasitetsutnytting under normalt nivå for norsk økonomi, samt prisvekst under inflasjonsmålet også på sikt, er det behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk.

Siden desember har det kommet lite ny informasjon om aktivitetsnivået i norsk økonomi. Norges Bank peker blant annet på at veksten globalt fortsetter og at situasjonen for Norges handelspartnere ser ut til å være noe bedre enn tidligere anslått. Oljeprisen har steget betydelig fra bunnivået og  bedringen i arbeidsmarkedet har som ventet fortsatt.

Styringsrenten vil trolig ligge på dagens nivå den nærmeste tiden, men som Norges Bank uttalte i desember kan vi få første renteheving ved utgangen av året.