Oljefondet bør få kjøpe vindparker og jernbaner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oljefondet bør få kjøpe vindparker og jernbaner

Finans Norge og Miljøstiftelsen Zero har fremmet ønske om at regjeringen tillater Oljefondet å investere i unotert infrastruktur som vindparker, jernbaner og havner.

I et felles brev til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som nå forhandler om en ny regjeringsplattform, ber Finans Norge og Miljøstiftelsen Zero om at en ny regjeringserklæring slår fast at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) kan investere i unotert infrastruktur.

 I dag kan Oljefondet kun eie infrastruktur gjennom børsnoterte selskaper. Hvis det også åpnes opp for investeringer i infrastrukturselskaper som ikke er børsnoterte, kan dette være et positivt bidrag til stabil og god avkastning på norsk kapital.

 – En rekke faginstanser, herunder Norges Bank, har understreket at Oljefondets størrelse og langsiktighet tilsier at det er spesielt godt egnet for slike unoterte infrastrukturinvesteringer, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, og legger til:

 – Vi vet også at slike investeringer har et attraktivt forhold mellom avkastning og risiko, samt lav samvariasjon med fondets øvrige investeringer. Det er derfor rimelig å anta at investeringer i unotert infrastruktur vil bidra til både stabil inntjening og styrket risikospredning.

 En vesentlig del av det voksende behovet for investeringer i unotert infrastruktur vil være innen utvikling av fornybar energi. En selektiv investeringsstrategi som i utgangspunktet begrenser seg til infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i godt utviklede økonomier, kan derfor være et naturlig utgangspunkt.

 Les hele brevet til forhandlingsdelegasjonene i Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre her