Massivt næringslivsnei til ny finansavtalelov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Massivt næringslivsnei til ny finansavtalelov

I et felles brev til justisminister Per-Willy Amundsen sier en rekke bransje- og interesseorganisasjoner for norsk næringsliv nei til at en ny finansavtalelov kan vedtas uten at det gjøres store endringer.

Bak brevet står NHO, Virke, Finans Norge, Advokatforeningen, Finansforbundet, Verdipapirforetakenes Forening, Verdipapirfondenes Forening, Finansieringsselskapenes Forening og Norsk Landbrukssamvirke.

Kritikken kommer etter høringsprosessen om lovforslaget for ny finansavtalelov. Dette lovforslaget skal gjennomføre det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD).

Utilstrekkelig utredet

Høringsprosessen har avdekket omfattende og vidtrekkende kritikk av departementets lovforslag. Både offentlige myndigheter og private interesser har særlig påpekt utfordringen med at lovforslaget er utilstrekkelig utredet og med få konsekvensutredninger.

Flere av forslagene medfører en vesentlig endret rettstilstand på finansområdet, med til dels omfattende endringer i avtalerettslig regulering av finansavtaler. Dette innebærer blant annet innskrenking av avtalefriheten mellom profesjonelle parter, når en rekke regler som skal beskytte forbruker foreslås gitt anvendelse for næringsdrivende.

Bør opprettes referansegruppe

For å sikre en god prosess og en god finansavtalelov, bør det snarest opprettes en bredt sammensatt referansegruppe med representanter for finansnæringen og andre berørte næringsinteresser, samfunnsinteresser og generell ekspertise innenfor avtalerett for å bistå departementet i den videre prosessen.