Leverandørmøter om nytt folkeregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Leverandørmøter om nytt folkeregister

Norge får et nytt folkeregister i 2019. I den anledning inviterer Skatteetaten alle leverandører som tilbyr systemer med integrasjon mot Folkeregisteret, til informasjonsmøter i januar hos Skatteetaten på Helsfyr.

Skatteetaten har i dag en avtale med ekstern distributør (EVRY AS) om formidling av folkeregisterdata til virksomheter godkjent av Skattedirektoratet som mottakere. Denne avtalen løper ut 2021.

Må gjøre tilpasninger

Om lag 1200 virksomheter har integrasjoner mot Folkeregisteret. Mange av disse er banker, forsikringsselskaper og andre i finansnæringen. Vi antar derfor at møtene vi inviterer til, for å orientere om hva nytt folkeregister kan ha av betydning for systemleverandører, vil være av interesse for mange i finansnæringen.

Sentrale brukere av Folkeregisteret vil bli kontaktet av prosjektet gjennom første halvår av 2018. Vi venter derfor at banker, forsikringsselskap og andre aktører i finansnæringen raskt vil kontakte sine systemleverandører med spørsmål om hvordan overgangen til nytt folkeregister kan gjøres så enkelt og smart som mulig. Da er det nyttig at leverandørene har god kjennskap til prosjektets leveranser, og hvordan de nye løsningene og tjenestene kan brukes av dere.

Informasjonsmøtene

Alle leverandører som tilbyr systemer med integrasjon mot Folkeregisteret inviteres til et informasjonsmøte i januar 2018.

  • 19. januar klokken 09-11                                                                              
  • 30. januar klokken 13-15

Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk hvilken dato du ønsker å delta på, antall og navn på deltagere som kommer fra dere.

Direktoratet for e-helse og KS/FIKS vil være til stede med representanter som vil orientere om planer og integrasjoner mot kommunal sektor og helse- og omsorgssektoren etter Skatteetatens informasjonsmøte.

Mer om nytt folkeregister

På prosjektets hjemmeside www.skatteetaten.no/nyttfolkeregister kan du lese mer om det nye Folkeregisteret, og hvordan moderniseringen påvirker dine kunder.