Kompetansesjekken 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetansesjekken 2018

Høsten 2016 gjennomførte Finans Norge en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Nå har det gått ett drøyt år og utviklingen går raskt. En ny kompetanseundersøkelse ble derfor sendt ut til arbeidsgiverne i finansnæringen i januar.

undersøkelse.PC.survey

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som fører til store endringer for både ansatte og arbeidsgivere. Finans Norge gjennomførte en kompetanseundersøkelse i 2016. Undersøkelsen avdekket at bedriftene hadde behov for mer kompetanse på teknologi, innovasjon og analyse fremover. Mer tradisjonelle fagretninger som finans, økonomi, regnskap og revisjon så det ut til at bedriftene hadde dekket godt nok.

Ny kompetanseundersøkelse

For å kunne følge utviklingen i etterspørselen etter kompetanse sendte Finans Norge ut i dag en tilsvarende undersøkelse. Undersøkelsen har spørsmål om hvilken kompetanse og hvilke digitaliseringsområder som blir viktige for næringen framover. Videre ønsker vi å finne ut hvordan bedriftene jobber for å skaffe seg den relevante kompetansen. Tiltak for kompetanseutvikling og personlige egenskaper hos de ansatte er også tema i undersøkelsen.

Resultatene skal blant annet brukes til å synliggjøre finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor myndigheter, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Årets kompetanseundersøkelse ble avsluttet 6. februar.