Kjempesuksess for ny IPS-ordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kjempesuksess for ny IPS-ordning

Nye skatteregler for den individuelle pensjonsspareordningen har ført til et betydelig høyere ønske om å spare til egen pensjon.

Mann og dame som ser på en laptop. Foto.
Foto: Shutterstock

Tall fra Finans Norge viser at sparing i IPS har økt betydelig etter at den nye ordningen ble innført 1. november i fjor.

I løpet av fjorårets to siste måneder ble det inngått flere enn 64.000 nye IPS-kontrakter og gjort innskudd på totalt 1,5 milliarder kroner.

Til sammenligning ble det i løpet av hele 2016, under den gamle ordningen, inngått knappe 1.300 nytegninger med et totalt innskudd på 12 millioner kroner.

Det inngås IPS-kontrakter i alle aldersgrupper, men det er personer i 50-årene som er mest ivrige. Nesten 22.700 personer i alderen 50-59 har tatt i bruk den nye IPS-ordningen. Det er også denne aldersgruppen som samlet sett står for de største innskuddene, totalt over 650 millioner kroner.

Ser vi derimot på gjennomsnittsinnskuddene er det personer over 60 som setter inn mest, 31.800 kroner hver. Gjennomsnittet for alle aldersgrupper er på over 23.400 kroner.

Den nye IPS-ordningen gjør at hver enkelt kan spare inntil 40.000 kroner i året.

Ikke tilstrekkelig med folketrygden

Pensjonssystemet består av tre pilarer: Folketrygden, pensjon via arbeidsgiver(e) og individuell sparing. Det ble forutsatt i pensjonsreformen at folk skulle spare til egen pensjon i tillegg til folketrygd og tjenestepensjon fra arbeidsgiver.

– Det er åpenbart blitt godt mottatt at regjeringen nå har gjort det mer gunstig å spare til egen pensjon. Finans Norge har lenge etterlyst bedre skatteregler for pensjonssparing, og den økte interessen viser at det har vært et klart ønske også fra pensjonssparerne, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, og legger til:

– For samfunnet er det en fordel at fremtidens pensjonskull kan ta vare på seg selv gjennom oppsparte midler ved siden av pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen. Tradisjonelt sett har vi i Norge spart til pensjon ved å investere i bolig. Det kan derfor være en fordel for samfunnet om folk vrir sparingen bort fra en for ensidig satsing på bolig og over til å spare i et næringsliv som trenger kapital til omstilling og vekst. Derfor er det bra at folk nå ser ut til å ta i bruk den nye IPS-ordningen.

Tabell med oversikt over antall IPS-kontrakter og sparebeløp. Foto.
Kilde: Finans Norge og Verdipapirfondenes forening

Om den nye ordningen

  • Innføring av full skattesymmetri. Det gis fradrag i alminnelig inntekt for spart beløp ved innskudd. Hele sparebeløpet beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling.
  • Den enkelte kan spare inntil 40.000 kroner årlig til individuell pensjon og gis frihet til å avgjøre størrelsen på årlig sparing, herunder unnlate å betale til ordningen enkelte år uten at avtalen automatisk bringes til opphør
  • Den nye ordningen blir en pensjonsspareordning, med rett til å knytte andre forsikringer til avtalen, og at det legges godt til rette for konkurranse