Innstramminger i regelverk for telefonsalg fra 1. januar 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innstramminger i regelverk for telefonsalg fra 1. januar 2018

Reglene for telefonsalg i markedsføringsloven er strammet inn. De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2018

Endringene innebærer blant annet at muligheten for å ringe til forbrukere på grunnlag av uttrykkelig anmodning blir strengere, og det blir forbud mot telefonmarkedsføring fra skjult nummer og fra nummer som ikke er søkbart.

Det er også innført nye håndhevingsregler fra 1. januar i forbindelse med at Forbrukerombudet har blitt Forbrukertilsynet.

Vedlagt ligger orienteringsbrev av 12. desember fra Forbrukerombudet (som til informasjon heter Forbrukertilsynet nå fra 1. januar), orienteringsbrev av 5. januar fra Forbrukertilsynet, og Forbrukertilsynets veiledning om regelverket ved telefonsalg.

Dette innebærer at alle som benytter telefonsalg eller telefonmarkedsføring må gjennomgå rutinene sine for å tilpasse disse til nytt regelverk så raskt som mulig.

Eventuelle spørsmål til dette kan stilles til Forbrukertilsynet (se kontaktinfo i vedlagte brev av 5. januar). Kontaktperson hos Finans Norge er Gry Nergård.