Hva vet du om pensjon?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva vet du om pensjon?

Finans Norges pensjonsordliste utvides stadig. For eksempel er individuell pensjonssparing (IPS) et av ordene som nylig er lagt til. 

Pensjonsordbok - ordsky. Foto.

Finans Norge har en egen ordliste som forklarer ord og uttrykk som gjerne dukker opp i forbindelse med pensjon og som kan være vanskelige å forstå. Til sammen er det nå nesten 190 oppslagsord i ordboka.

– Vi har nettopp lagt inn nesten 40 nye ord i ordlisten, blant annet individuell pensjonssparing (IPS), innskuddsfritak og forsikringstaker. Dette er begreper som er relevante for mange forbrukere og vi håper både disse definisjonene og resten av ordene i ordlisten gjør pensjonshverdagen litt enklere for forbrukere, sier forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård.

Så enkelt som mulig

Det er meningen at forsikringsselskapene skal bruke så enkle ord som mulig i sin kommunikasjon med forbrukerne, og ordlisten vil være et nyttig verktøy for dem. Men også forbrukere kan gå inn i ordlisten og se hva ulike ord og uttrykk på pensjonsområdet betyr. I 2017 var det om lag 6000 oppslag i pensjonsordlisten. Ordene med flest oppslag er pensjon, tjenestepensjonsordning, alderspensjon og folketrygden.

Finans Norges språkløfte

Ordlisten er en del av Finans Norges språkløfte som ble lansert i 2016: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Det er en arbeidsgruppe med representanter fra forsikringsselskapene og Språkrådet som utarbeider definisjonene i ordlisten.

– På denne måten sikrer vi at forklaringene både er faglig riktige og samtidig lette å forstå. Gjennom ordlisten bidrar vi ikke bare til å gjøre pensjon enklere for forbrukere, men også til at alle i bransjen har samme forståelse av sentrale begreper innen pensjon og livsforsikring.

Felles begreper

Din fremtidige pensjon vil være satt sammen av flere ulike ytelser fra flere ulike aktører. Noe vil komme fra folketrygden, en del fra leverandører som er valgt av tidligere, nåværende og fremtidige arbeidsgivere, eventuelt Statens pensjonskasse for offentlige ansatte, og altså de ordningene du har kjøpt selv. For å få en samlet oversikt, vil det være en fordel om alle disse ordningene brukte felles begreper. Finans Norge har derfor hatt kontakt med NAV og Statens pensjonskasse for å se på en mulig samordning i begrepsbruk. Skatteetaten er også en sentral aktør som vi har opprettet kontakt med.

– Når man har overlatt en vesentlig del av ansvaret for fremtidig pensjon til forbrukerne selv, bør det som et minimum kunne gå an å få til en samordnet begrepsbruk mellom de ulike statlige og private aktørene som leverer pensjon, sier forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård.

Her finner du pensjonsordlista

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no