Flom og store vannmengder i 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flom og store vannmengder i 2017

Fjoråret var preget av mye nedbør og flom. Det viser en oversikt fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. I 2017 var det naturskader for anslagsvis 870 millioner.

Hus under vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye

Skader på blant annet biler og båter kommer i tillegg.

– Det er vann og flom som har vært de største utfordringene i 2017 når vi ser på naturskadeåret samlet, for mer enn halvparten av erstatningene er knyttet til flom, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Verst på Sørlandet

I høst rammet flom og skred Sørlandet hardt. Store deler av landsdelen sto under vann og en rekke private boliger og næringsbygg fikk store skader etter at flere elver flommet over og vannet trengte inn i  mange bygninger.

Vestlandet ble rammet av uvær og store nedbørsmengder i juli. Det gikk særlig hardt ut over Utvik i Sogn og Fjordane.

Erstatningene etter disse hendelsene er anslått til rundt 500 millioner kroner.

Flere stormer

Stormen «Ylva» traff den nordligste delen av landet, og særlig Nordland, med full styrke.

En rekke tak, samt mindre bygninger som naust og garasjer ble tatt av vinden.

I tillegg kommer flere stormer på slutten av året. Stormene «Ylva, Aina og Birk» gjorde til sammen skade for nesten 200 millioner kroner.

– De som rammes av naturskader må på samme måte som ved andre skader kontakte forsikringsselskapet sitt direkte så snart som mulig. Der får de hjelp og råd om hvordan de skal forholde seg etter at skaden har oppstått, sier Neverdal.

Naturskader 1980 - 2017

Nå kan du flytte fra flommen

Inntil utgangen av 2017 har flomutsatte som har sett huset forsvinne med vannet, måttet sette opp huset samme sted og vente på neste flom. Loven har ikke åpnet for erstatning for tomten slik at man har kunnet kjøpe ny tomt et tryggere sted. 1. januar ble...

Hus i vann. Foto.

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider