Finans Norges strategi mot 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges strategi mot 2021

Finans Norges hovedstyre har vedtatt "Strategi 2021". I tillegg er det fastsatt næringspolitiske hovedprioriteringer og arbeidslivspolitiske hovedprioriteringer for 2018.

Illustrasjon strategi 2021

– I Finans Norges strategi bygger vi videre på etablerte standarder for høy kvalitet i analyse og argumentasjon og for å sikre økt synlighet og gjennomslag for norsk finansnæring, sier Ellen Bramness Arvidsson, direktør for strategi i Finans Norge. 

Både næringspolitikk og arbeidslivspolitikk

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge.

Finans Norge skal arbeide langsiktig til medlemmenes beste på alle relevante politikkområder, tydeliggjøre den viktige betydningen finansnæringen har for enkeltmennesker og samfunnet og bidra til effektive fellesløsninger. 

Finans Norges strategi og hovedprioriteringer

Finans Norges hovedstyre vedtar hovedorganisasjonens strategi for en fireårsperiode. I tillegg fastsetter Finans Norge hvert år hva som er de sakene vi skal prioritere høyest i vårt nærings- og arbeidslivspolitiske arbeid.

Illustrasjon strategi