Finans Norges strategi mot 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges strategi mot 2021

Finans Norges hovedstyre har vedtatt "Strategi 2021". I tillegg er det fastsatt næringspolitiske hovedprioriteringer og arbeidslivspolitiske hovedprioriteringer for 2018.

Illustrasjon strategi 2021

– I Finans Norges strategi bygger vi videre på etablerte standarder for høy kvalitet i analyse og argumentasjon og for å sikre økt synlighet og gjennomslag for norsk finansnæring, sier Ellen Bramness Arvidsson, direktør for strategi i Finans Norge. 

Både næringspolitikk og arbeidslivspolitikk

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge.

Finans Norge skal arbeide langsiktig til medlemmenes beste på alle relevante politikkområder, tydeliggjøre den viktige betydningen finansnæringen har for enkeltmennesker og samfunnet og bidra til effektive fellesløsninger.