01

Gå til hovedinnhold

01

Finansnæringens dag 2018: Innenfor - utenfor

Vi ser globale og lokale trender som kan skape økte forskjeller. Blir flere stående utenfor, og blir avstanden til de som er innenfor større?  Tema for Finansnæringens dag 20. mars er "innenfor-utenfor" . Programmet for dagen er nå klart.

Banner for Finansnæringens dag 2018

Uendret styringsrente

Som forventet annonserte Norges Bank torsdag 25. januar at styringsrenten forblir på dagens nivå på 0,5 prosent.

Mangelfullt om Bankens sikringsfond

I sin spalte «På innsiden» 18. januar skriver Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv om den norske innskuddsgarantiordningen. Her blir det hevdet at fondet utgjør 1,22 prosent av garanterte innskudd. Det er ikke korrekt.

Kompetansesjekken 2018

Høsten 2016 gjennomførte Finans Norge en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Nå har det gått ett drøyt år og utviklingen går raskt. En ny  kompetanseundersøkelse ble derfor sendt ut til arbeidsgiverne i finansnæringen i januar.

undersøkelse.PC.survey

Finans Norge ønsker oversikt over forbruksgjeld

I dag har ikke banker oversikt over en lånesøkers eventuelle forbruksgjeld – med mindre kunden selv opplyser om dette. Finans Norge har søkt konsesjon om å drive gjeldsregister.

Hånd som holder kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock

Kjempesuksess for ny IPS-ordning

Nye skatteregler for den individuelle pensjonsspareordningen har ført til et betydelig høyere ønske om å spare til egen pensjon.

Mann og dame som ser på en laptop. Foto.
Foto: Shutterstock

Finans Norges strategi mot 2021

Finans Norges hovedstyre har vedtatt "Strategi 2021". I tillegg er det fastsatt næringspolitiske hovedprioriteringer og arbeidslivspolitiske hovedprioriteringer for 2018.

Illustrasjon strategi 2021

Klima og finansnæringen i regjeringsplattformen

Klima er et stadig viktigere tema både i finansnæringen og i politikken. Regjeringsplattformen gir plass til flere tema som er viktige for klimasaken. Spesielt viktig for finansnæringen er oppfølging av NOU om overvann, SPU-investeringer i unotert infrastruktur og grønn konkurransekraft.  

Massivt næringslivsnei til ny finansavtalelov

I et felles brev til justisminister Per-Willy Amundsen sier en rekke bransje- og interesseorganisasjoner for norsk næringsliv nei til at en ny finansavtalelov kan vedtas uten at det gjøres store endringer.

Foreldre snakker mindre med barna om personlig økonomi

Kunnskap om personlig økonomi kan forhindre mange å gå i luksusfella. Finans Norges husholdningsundersøkelse viser imidlertid at foreldre ikke lenger snakker like mye med barna sine om temaet som for tre år siden.

Bilde av ungdommer

Korthandel 2017: Kortbruken når nye høyder

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 627,7 milliarder kroner, 2,8 prosent mer enn året før. I løpet av 2017 ble kortene brukt 1,86 milliarder ganger, en økning på 4,5 prosent sammenlignet med 2016.

NM og EM i pengequiz

Nå går startskuddet for verving av skoleklasser til European Money Quiz i hele Europa. Ungdomsskoleklasser inviteres til å konkurrere om å bli den beste klassen i Norge og sende representanter til finalen i Brussel i mai.

Fra God rådgivningsskikk til God skikk

Bransjenormen  «God rådgivningsskikk» erstattes med  «God skikk». FinAut jobber nå med implementering av den nye normen og videreutvikling av en sjekkliste for bransjenormen i digitale løsninger. 

Flom og store vannmengder i 2017

Fjoråret var preget av mye nedbør og flom. Det viser en oversikt fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. I 2017 var det naturskader for anslagsvis 870 millioner.

Hus under vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye

Leverandørmøter om nytt folkeregister

Norge får et nytt folkeregister i 2019. I den anledning inviterer Skatteetaten alle leverandører som tilbyr systemer med integrasjon mot Folkeregisteret, til informasjonsmøter i januar hos Skatteetaten på Helsfyr.

Gjeldsveksten marginalt endret

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) gikk opp med en tidel til 5,8 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes sterkere gjeldsvekst for både ikke-finansielle foretak og husholdningene. Veksten gikk noe ned i kommuneforvaltningen i samme periode. 

Lanserte kurs i personlig økonomi for flyktninger

I tillegg til å lære seg norsk og skaffe seg jobb handler integrasjon om kunnskap i personlig økonomi og norske bank- og forsikringstjenester. Fabian Stang og Idar Kreutzer lanserte 4. januar økonomikurs for flyktninger.

Foto av Fabian Stand, Halwan Ibrahim, Idar Kreutzer og Gina Lund
Fabian Stang, Halwan Ibrahim, Idar Kreutzer sammen med Gina Lund i Kompetanse Norge på lanseringen

Hva vet du om pensjon?

Finans Norges pensjonsordliste utvides stadig. For eksempel er individuell pensjonssparing (IPS) et av ordene som nylig er lagt til. 

Pensjonsordbok - ordsky. Foto.

MiFID II i kraft fra årskiftet

Finanstilsynet vedtok 4. og 20 desember forskrifter som gjennomfører EUs nye verdipapirregelverk -  MiFID II og MiFIR - i norsk rett. Forskriftene som trådte i kraft fra nyttår er midlertidige og vil gjelde til Stortinget har behandlet et regulært lovforslag.

På kanten av et nytt eventyr?

Mye tyder på at vi står foran et nytt teknologisk kvantesprang basert på blokkjedeteknologi. Dette skriver Finans Norges Tom Staavi i en kommentar i e24.no.