2018

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

2018

Samarbeidsprosjekt om hvitvaskingsregelverket

Finans Norge har deltatt i et samarbeidsprosjekt hvor formålet er å bidra til en standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge. Nå er den foreløpige rapporten klar. «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» ble fredag 4. mai presentert under Norsk Øko-Forums årskonferanse i Tønsberg.

Økt styringsrente

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dagens beslutning var i stor grad ventet og innebærer den første renteøkningen siden 2011.

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

 For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd? Les mer i artikkelen til Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

Nå kommer høststormene

Fest løse gjenstander før vinden fører dem med seg, for nå kommer høststormene for fullt.  Store deler av landet får merke vinden, ifølge meteorologene.

Nedblåste trær ved hus. Foto.

Konkurransetilsynet advarer bankene mot rentesignalisering

– Hvis bankene svarer konkret når mediene spør hva de vil gjøre med boliglånsrenten, svekkes konkurransen. Slik «signalisering» kan være lovbrudd. Det skriver avdelingsdirektør Gjermund Nese og seniorrådgiver Marita Skjæveland i en kronikk i Dagens Næringsl...

Faksimile av kronikk om rentesignalisering.

Personvernforordningen – konsesjoner og bransjenormer

Personvernforordningen, eller GDPR , er av flere omtalt som en personvernrevolusjon som vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser. På mange områder bygger imidlertid forordningen på de samme grunnleggende prinsippene som tidligere regelverk. Det er imidlertid flere...

Finans Norge er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten og formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.  – Initiativet skal påvirke og...

Illustrasjonsfoto på hvitvasking av penger

Fokus på hvitvaskingsarbeidet i finansnæringen

Danske Bank offentliggjorde i denne uken funnene fra sine interne granskinger av filialen i Estland. Det som avdekkes understreker betydningen av hvor viktig et systematisk og godt arbeid mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking i bankene er.

Bankenes rentemargin og forbrukernes oppgave

Å lage ett tall som uttrykker bankenes rentemargin, er vanskelig. Lånerenten varierer fra kunde til kunde, og innlånskostnaden til bankene er sammensatt og varierer fra bank til bank. Dette bør bekymre forbrukerne lite. Deres viktigste oppgave er å sørge fo...

Tom Staavi. Foto.

IMF: Mangfold i finans gir økt stabilitet og økonomisk vekst

En rapport fra Det internasjonale pengefondet IMF, utgitt i midten av denne måneden, viser at flere kvinner, både som brukere, som leverandører og som regulator av finansielle tjenester, vil gi fordeler utover det å adressere likestilling. Mangfold vil frem...

Illustrasjon av arbeidslivsstatistikk. Shutterstock.

Omdømme er bedriftens viktigste verdi

I tillegg til gode produkter og tjenester er høy etisk standard og et tydelig samfunnsansvar det som bidrar mest for at finansnæringen skal ha et godt omdømme. Derfor hadde FinAut satt omdømme på dagsorden i sitt årlige utviklingsseminar 5. september. Les mer hos FinAut.

Norsk Gjeldsinformasjon - finansnæringens egen gjeldsportal

Flere banker deltar nå i utvikling og testing av løsningen som Norsk Gjeldsinformasjon etablerer. Finansforetakene må regne med at de må levere gjeldsdata i februar/mars neste år. Fra dette tidspunktet vil gjeldsportalen også være åpen for allment bruk. Her...

Par organiserer gjelden sin. Foto.
Foto: Shutterstock

Ny veiviser for et inkluderende arbeidsliv

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken hjelp og støtte NAV kan gi bedrifter som ønsker å bidra til å ta inn ansatte som har møtt ulike hindringer på veien til å skaffe seg en jobb. Partene i arbeidslivet har laget en veileder for at ledere,...

inkludering.alder.handikap.gruppe.shutterstock.

Første fintech-medlem i Finans Norge

Finans Norge har åpnet for å ta inn fintech-selskap som medlemmer i bransjeorganisasjonen, og torsdag 6. september ble første fintech-selskap medlem hos Finans Norge. Selskapet FundingPartner skal ha sin virksomhet innen låneformidler via crowdlending. Deres forretningside er å koble bedrifter som trenger lån, med personer som ønsker å låne ut penger. Selskapet har konsesjon...

Teknologiutviklingen endrer arbeidslivet i finansnæringen

De store teknologiendringene rundt oss vil påvirke finansnæringen i stor grad og medføre store endringer i hvordan vi jobber og hvilken kompetanse vi har behov for. Finans Norge har nylig laget en egen rapport som ser på teknologiutviklingen og fremtidens arbeidsliv i finansnæringen. Mer om rapporten på arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerrs blogg.

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober

Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft fra 15. oktober i år.  I forskriften utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, og disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn. Det går fram av en melding fra Finansdepartementet.

Ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finanstilsynet om forslag til utfyllende forskrifter om krisehåndtering i banksektoren, innskuddsgaranti og Bankenes sikringsfond. Bankene ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring.

Podkast: Pensjonstvangstrøyen mykes opp

Den viktigste potten pensjonspenger for folk flest forsvarer knapt inflasjonsverdien på grunn av regelverket. Nå er noe i ferd med å skje. Kanskje kan de 350 milliardene som står i fripoliser endelig bli forvaltet fornuftig. Jan Otto Risebrobakken,...

Forbrukerrådet villeder

Det er bra at Forbrukerrådet maner forbrukerne til å være aktive og utnytte bankkonkurransen. Det er ikke bra at de gir dem falske forhåpninger om at renten ikke vil stige fremover ved å overdrive bankenes rentemarginer. Dette skriver informasjonsdirektør T...

Bilde av Tom Staavi
Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge

Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Finans Norges «Avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg.

Pensjonsmidlene kan forvaltes bedre

Fredag mottok Finansdepartementet en rapport fra en arbeidsgruppe som har utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Finans Norge mener mulighetsrommet bør utnyttes bedre enn det arbeidsgruppen foreslår, til kundens fordel. 

Illustrasjonsbilde av et eldre par som går tur på en strand
Foto: Shutterstock

Flere tas for forsikringssvindel

Etter første halvår i år er det avdekket 576 tilfeller av forsikringssvindel, viser tall fra Finans Norge. Gjennomsnittsbeløpet er på nesten 300.000 kroner, ifølge rapporter fra forsikringsselskapene.

Frykter unødvendig byråkrati

Barne- og likestillingsdepartementet har hatt forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet på høring. Finans Norge frykter at forslaget vil gi unødvendig byråkrati for mindre virksomheter, men støtter at likestillingsarbei...

Illustrasjon som viser menneskefigurer rundt et bord med en paragraf midt på bordet