2018

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

2018

Samarbeidsprosjekt om hvitvaskingsregelverket

Finans Norge har deltatt i et samarbeidsprosjekt hvor formålet er å bidra til en standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge. Nå er den foreløpige rapporten klar. «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» ble fredag 4. mai presentert under Norsk Øko-Forums årskonferanse i Tønsberg.

Møte med departementer om gjeldsproblemer

Mandag 24. september var Finans Norge invitert til møte med kulturminister Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen for å diskutere hvordan finansnæringen kan bidra til å hindre at spillavhengige får tilgang til for mye lån og får gjeldsproblemer. 

foto av Trine Skei Grande, Charlotte Tvedt, Siv Jensen og Gry Nergård
Foto: Kjetil Frøland, Kulturdepartementet

Skjevregulering kan gi ustabilitet

Stabiliteten i norsk økonomi er neppe tjent med en regulering som stadig trekker ned norske bankers markedsandeler. Tiden er overmoden for å begrave norsk skjevregulering, skriver Finans Norges direktør for bank og kapitalmarked, Erik Johansen, i en kronikk...

Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Flere værskader

Klimaendringene gir større mengder nedbør og mer intenst vær. Skadestatistikk fra forsikringsnæringen i Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skad...

Foto. Vannet flommer over ved siden av bygning.

Utreder returordning for småbåter samt båtregister

Miljødirektoratet evaluerer nå tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter, og skal i den sammenhengen utrede hvordan et fritidsbåtregister kan innrettes best mulig for å understøtte ordningen for kasserte båter.

Høring om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone

Fredag 28. september holdt Stortingets finanskomite høring om endringer i tjenestepensjonene i privat sektor. Sentralt var forslagene om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone. Finans Norge ga sine innspill.

Hold igjen på pengebruken - prioriter det som skaper verdier

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem mandag 8. oktober. Finans Norge forventer at regjeringen holder tilbake på oljepengebruken i forslaget til statsbudsjett og at Stortinget behandler budsjettforslaget med tilsvarende disiplin. 

Illustrasjonsbilde: Grafer og tall
Foto: Shutterstock

Liten økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) økte med en tidel til 5,8 prosent i august, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes sterkere vekst hos ikke-finansielle foretak, mens husholdningene og kommuneforvaltningen trakk i motsatt retning.

Et sikkert digitalt Norge – NSMs IKT-risikobilde 2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har 27.9.18 lagt frem sitt IKT-risikobilde for 2018. Vurderingene føyer seg inn i rekken av aktører som peker på mulighetene og effektene som digitalisering gir på den ene siden og de sikkerhetsutfordringene dette medfører...

Faksimile av forsiden av rapporten fra NSM

Fokus på hvitvaskingsarbeidet i finansnæringen

Danske Bank offentliggjorde i denne uken funnene fra sine interne granskinger av filialen i Estland. Det som avdekkes understreker betydningen av hvor viktig et systematisk og godt arbeid mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking i bankene er.

Konkurransetilsynet advarer bankene mot rentesignalisering

– Hvis bankene svarer konkret når mediene spør hva de vil gjøre med boliglånsrenten, svekkes konkurransen. Slik «signalisering» kan være lovbrudd. Det skriver avdelingsdirektør Gjermund Nese og seniorrådgiver Marita Skjæveland i en kronikk i Dagens Næringsl...

Faksimile av kronikk om rentesignalisering.

Økt styringsrente

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dagens beslutning var i stor grad ventet og innebærer den første renteøkningen siden 2011.

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober

Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft fra 15. oktober i år.  I forskriften utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, og disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn. Det går fram av en melding fra Finansdepartementet.

Nå kommer høststormene

Fest løse gjenstander før vinden fører dem med seg, for nå kommer høststormene for fullt.  Store deler av landet får merke vinden, ifølge meteorologene.

Nedblåste trær ved hus. Foto.

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

 For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd? Les mer i artikkelen til Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

IMF: Mangfold i finans gir økt stabilitet og økonomisk vekst

En rapport fra Det internasjonale pengefondet IMF, utgitt i midten av denne måneden, viser at flere kvinner, både som brukere, som leverandører og som regulator av finansielle tjenester, vil gi fordeler utover det å adressere likestilling. Mangfold vil frem...

Illustrasjon av arbeidslivsstatistikk. Shutterstock.

Finans Norge er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten og formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.  – Initiativet skal påvirke og...

Illustrasjonsfoto på hvitvasking av penger

Personvernforordningen – konsesjoner og bransjenormer

Personvernforordningen, eller GDPR , er av flere omtalt som en personvernrevolusjon som vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser. På mange områder bygger imidlertid forordningen på de samme grunnleggende prinsippene som tidligere regelverk. Det er imidlertid flere...

Bankenes rentemargin og forbrukernes oppgave

Å lage ett tall som uttrykker bankenes rentemargin, er vanskelig. Lånerenten varierer fra kunde til kunde, og innlånskostnaden til bankene er sammensatt og varierer fra bank til bank. Dette bør bekymre forbrukerne lite. Deres viktigste oppgave er å sørge fo...

Tom Staavi. Foto.

Statsbudsjettet: Skuffet over skatteendringene på skadeforsikringsområdet

Gjennom forslag til neste års statsbudsjett varsler Regjeringen endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak. Kort fortalt medfører de nye reglene at enkelte typer avsetninger må reverseres og inntektsføres. Dette vil få skattemessige konsekvenser for de berørte selskapene.

Handlingsregelen for dummies

Trenger du en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen? Tom Staavi har oppdatert sin gamle bloggpost om handlingsregelen med 2019-tall.

Statsbudsjettet: Økt skatteulempe for finansnæringen

Selskapsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent. Finansnæringen får ingen reduksjon. Finansskatten er dermed økt til 3 prosentpoeng i tillegg til den høyere arbeidsgiveravgiften for ansatte i næringen.

Finans Norges forventninger delvis innfridd

Finans Norge har i forkant av fremleggelsen av statsbudsjett stilt fem tydelige krav til hva regjeringen bør prioritere i 2019, blant annet å holde igjen på pengebruken og prioritere det som skaper verdier. Våre forventninger er delvis innfridd.