Vil styrke næringslivets konkurransekraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil styrke næringslivets konkurransekraft

Finans Norges adm. direktør, Idar Kreutzer, er utpekt av Nordisk ministerråd til å utrede tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen. De nordiske landene ønsker å styrke nordiske bedrifters konkurransekraft og omstillingsevne. 

Idar Kreutzer. Foto.

– Det er positivt at de nordiske landene ønsker å gjøre en felles innsats for styrking av regionens konkurransekraft og evne til innovasjon og grønn omstilling. Med Idars kompetanse og engasjement på dette sentrale området, er jeg sikker på at nordisk ministerråd har valgt rett person til jobben, sier styreleder Odd Arild Grefstad i Finans Norge.

Idar Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har hatt en rekke sentrale styreverv og lederposisjoner i norsk privat og offentlig sektor. 

– Norden er en dynamisk region med gode forutsetninger for å skape verdier og arbeidsplasser i en verden som digitaliseres og omstilles med klimavennlige teknologier. Effektive finansmarkeder og tilgang til risikokapital i en tidlig fase er nødvendige forutsetninger for at innovasjoner kan bli til arbeidsplasser i vekstkraftige bedrifter. Det er gledelig at Nordisk ministerråd og regjeringene i de nordiske landene ønsker en nærmere utredning av disse forholdene, og jeg ser frem til å ta fatt på denne viktige oppgaven, sier Idar Kreutzer.