Verdipapirisering – behov for norsk regelverk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verdipapirisering – behov for norsk regelverk

Finans Norge anmoder Finansdepartementet om å igangsette et lovarbeid med sikte på å åpne for verdipapirisering i Norge. EU har nylig vedtatt et nytt regelverk for verdipapirisering. Norske banker bør få samme adgang til å benytte et slikt instrument for finansiering og likviditetsstyring.

Verdipapirisering er et instrument som bankene kan benytte for å finansiere utlånsvirksomhet og avlaste risiko via kapitalmarkedet. EU-kommisjonen har utarbeidet en kortfattet  beskrivelse (på engelsk) av teknikken og bakgrunnen for det nye EU-regelverket.

Formålet med de nye EU-reglene er å legge til rette for et velfungerende verdipapiriseringsmarked, for derigjennom å øke tilgangen på finansiering for europeisk næringsliv. De nye reglene adresserer svakheter ved instrumentet som ble avdekket under finanskrisen. Sentralt er både mer risikosensitive kapitalkrav og krav til gjennomføringen av transaksjonene.

Hvorfor trenger vi et norsk regelverk?

Finans Norge mener det er flere viktige grunner til at norske banker bør ha samme adgang til å gjennomføre verdipapiriseringstransaksjoner som andre europeiske banker:

  • Verdipapirisering er en viktig finansieringskilde for banker
  • Verdipapirisering er et viktig verktøy for moderne risikostyring i bank
  • Instrumentet innebærer fordeler for markeder og finansiell stabilitet
  • Verdipapirisering gjør det mulig for bankene å redusere sin risikoeksponering samtidig som banken opprettholder kunderelasjoner og bankens kompetansebase
  • Verdipapirisering gir grunnlag for sikkerhetsstillelse for likviditetslån i sentralbanken
  • Verdipapirisering er et potensielt viktig redskap for bankenes krisehåndtering og i deres gjenopprettingsplaner, samt et mulig verktøy for krisehåndteringsmyndigheten
  • Den regulatoriske utviklingen har adressert kjente og viktige svakheter ved instrumentet
  • Hensynet til like rammevilkår for norske og utenlandske banker

På den måten kan instrumentet bidra til en stabil tilgang på kreditt for næringslivet og styrke bankenes muligheter til å ivareta sin sentrale rolle innenfor kreditt, sparing og betalingsformidling gjennom ulike økonomiske sykluser.