Verdensbanken omtaler Finans Norge-prosjekt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verdensbanken omtaler Finans Norge-prosjekt

Finans Norges pilotprosjekt om bruk av skadedata i kommunene er trukket ut som et eksempel på et privat-offentlig samarbeidsprosjekt andre land kan lære av.

Verdensbanken lanserte nylig en egen nettside for å vise prosjekter og gode eksempler på at forsikring kan bidra i arbeidet med å forebygge naturskader. Risikoforståelsen forsikringsselskapene har kan brukes aktivt i samfunnsplanleggingen i et våtere og villere klima.

Finans Norges pilotprosjekt om bruk av skadedata i kommunene er med i denne oversikten. Pilotprosjektet viser hvordan man gjennom et tett samarbeid mellom offentlige myndigheter og forsikring kan dra nytte av skadeforsikringsdata til forebygging av skader i et endret klima.

Pilotprosjektet er et resultat av et langsiktig og tillitsskapende samarbeid mellom myndigheter og forsikring. Det gir kunnskap om hvordan skadeforsikringsdata bidrar til bedre skadeforebyggende offentlige beslutninger og mer optimale investeringer og med det et mer klimarobust samfunn.

EU har tidligere omtalt dette som et prosjekt som bidrar til å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen og Sendai-rammeverket (Sendai framework for Disaster Risk Reduction).

Frankrike og Spania ser mot Norge og er allerede i gang med å starte tilsvarende prosjekter.

Omtale av prosjektet på Verdensbankens nettside

Pilotprosjektet om bruk av skadedata i kommunene

Prosjektet ble initiert av Finans Norge i 2013, og er basert på dialog med kommuner og nasjonale myndigheter og en tilrådning i NOU2010:10 eit klima i endring om å bruke forsikringsskadedata i forebyggingsøyemed. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge, et utvalg forsikringsselskaper, Vestlandsforsking, Geografisk institutt, NTNU og ni pilotkommuner. Prosjektet er finansiert av Finans Norge og Klima- og Miljødepartementet.

Ni kommuner deltok i prosjektet: Bærum, Grue. Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Ringsaker, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Prosjektets hovedkonklusjon er at det er nyttig for kommunene å få tilgang til forsikringsnæringens skadestatistikk og at det styrker arbeidet for å forebygge vannskader og naturskader.

Vestlandsforsknings rapport om pilotprosjektet om bruk av skadedata i kommunene fra 2014 (PDF)