Teknologistudenter har liten kjennskap til finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Teknologistudenter har liten kjennskap til finansnæringen

Finans Norges studentundersøkelse viser at teknologistudentene har dårlig kjennskap til finansnæringen og er usikre på om næringen er en attraktiv arbeidsplass. 

Kompetansesjekken 2016 viste at finansnæringen er inne i et kompetanseskifte. Mange bedrifter melder at de har behov for medarbeidere med mer teknologisk kompetanse. Vinteren 2017 gjennomførte Finans Norge en undersøkelse blant studenter for å finne ut hvor godt studenter med ulik bakgrunn kjenner til næringen og om de er interessert i å jobbe her.

Studentundersøkelsen ble besvart av nærmere 1100 studenter fra ulike studiesteder over hele Norge. Respondentene var både fra studiesteder som har vært tradisjonelle rekrutteringskanaler for næringen, men også fra skoler og studieretninger som tidligere ikke har vært i bedriftenes søkelys. 62 prosent av respondentene var i økonomistudier ved BI, NHH og liknende, mens 26 prosent i teknologistudier ved NTNU og ved universitetene. Blant de øvrige respondentene finner vi jusstudenter og studenter på ulike samfunnsvitenskapelige fag.

Omdømme

Studentene ble spurt om hva de forbinder med en jobb i bank eller forsikring. Svarene viser at de ser finansnæringen som relativt konservativ og trygg, samtidig som de forbinder en jobb i næringen med økonomiutdannelse. Til tross for den akselererende utviklingen med fintech og digitaliseringen av næringen er de få av studentene som synes næringen som fremtidsrettet, innovativ eller teknologisk.

Ønsker studentene å jobbe for næringen?

Mange av økonomistudentene ser for seg en jobb i banksektoren, mens interessen er klart lavere for teknologistudentene. To av tre økonomistudenter er interessert i å jobbe i bank, mens dette gjelder under halvpartene av teknologistudentene. I begge gruppene er det færre som ønsker seg en jobb innen forsikring. Faktisk er det flere av teknologene som svarer at de ikke ønsker en jobb i et forsikringsselskap enn de som ønsker seg en jobb der. Samtidig er det relativt mange som svarer at de kan for lite om næringen til å svare. Generelt er guttene er mer interessert i jobb i næringen enn jentene, både når det gjelder økonomer og teknologer.

Studentene som ikke er interessert i næringen svarer at lite meningsfylte arbeidsoppgaver og lite fremtidsrettet næring er viktige årsaker. En del av studentene mener også at banknæringen tar for lite samfunnsansvar, men hver fjerde teknologistudent tror at deres utdanning ikke er relevant for å jobbe innen forsikring.

Hyggelig arbeidsmiljø og faglige utfordringer er viktigst

Hva legger så studentene vekt på nå de nå skal ut på jobbmarkedet? Studentene viser seg å være relativt tradisjonelle. De ønsker å jobbe i et hyggelig arbeidsmiljø, ha en trygg arbeidsplass, i tillegg til å få faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Mange av studentene ønsker også å jobbe i team. Fleksibilitet og å jobbe med egne ideer prioriteres relativt langt ned. Det er likevel verdt å merke at teknologistudentene vektlegger dette i noe større grad enn økonomistudentene.

Mer synlighet

Studenter som har erfaring gjennom sommerjobb eller deltidsarbeid i næringen bekrefter at de har opplevd et hyggelig arbeidsmiljø og fått faglige utfordringer. Samtidig er det nesten bare økonomistudenter som har hatt erfaring fra næringen. Generelt savner studentene mer informasjon om jobbmuligheter i bransjen. Studentene peker blant annet på at summer internship/deltidsarbeid og bedriftspresentasjoner kan gjøre næringen mer synlig ute på studiestedene.

Ny kompetanseundersøkelse i 2018

De senere årene har kompetanse innen teknologi og IKT fått større og større betydning for finansnæringen. Blant annet viser Kompetansesjekken 2016 at finansbedriftene har behov for et kompetanseskifte i denne retningen. Finans Norge vil også i 2018 kartlegge kompetansestatus og kompetansebehovet i næringen. Dette vil gi viktig kunnskap både i dialog med utdanningsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner, og i arbeidet med å synliggjøre næringen som en attraktiv arbeidsplass med et mangfold av jobbmuligheter overfor studenter og andre.

 

...noen tanker fra teknologistudenter

«(...) Spørsmålet er om det er attraktivt å starte å jobbe i selskaper som skryter i avisen av at de skal halvere bemanningen og robotisere. Fokuser i så fall på hva nyutdannede skal jobbe med og hvilken kompetanse dere ønsker (annet enn koding og IT (fra India)»
Entreprenørstudent

 

«Ofte forstår ikke ingeniørstudenter hvilke muligheter de har i finanssektoren. Hvilke arbeidsoppgaver som trengs må synliggjøres mer»
Datastudent

 

«Være/virke mer innovative, og unngå dinosaurstempel!»
Informatikkstudent

Studenter på oppdrag for finansnæringen

Da Finans Norge hadde behov for å få analysert en spørreundersøkelse blant studenter gikk vi til selve kilden. Fire masterstudenter fra Universitetet i Oslo fikk i oppdrag å finne ut hvordan finansnæringen kan gjøre seg mer attraktiv for studenter med...

De fire studentene. Foto.
Sara Landsverk, Kine Brekke, Jannicke Tharaldsen og Camilla Sagvik fikk blomster etter endt oppdrag.