Studenter på oppdrag for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Studenter på oppdrag for finansnæringen

Da Finans Norge hadde behov for å få analysert en spørreundersøkelse blant studenter gikk vi til selve kilden. Fire masterstudenter fra Universitetet i Oslo fikk i oppdrag å finne ut hvordan finansnæringen kan gjøre seg mer attraktiv for studenter med utradisjonell utdanningsbakgrunn.

De fire studentene. Foto.
Sara Landsverk, Kine Brekke, Jannicke Tharaldsen og Camilla Sagvik fikk blomster etter endt oppdrag.

Studentundersøkelsen er ledd i vårt arbeid med å synliggjøre finansnæringen som en attraktiv arbeidsplass med et mangfold av jobbmuligheter.

Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid på Universitetet i Oslo. Prosjektforum tilbyr virksomheter et prosjektteam bestående av 4-5 studenter med variert faglig bakgrunn hvor studentene løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling.

Gjennom Prosjektforum får studenter verdifull arbeidspraksis ute i næringslivet eller offentlig sektor. Finans Norges studentundersøkelse som ble gjennomført vinteren 2017 var et godt utgangspunkt for et slikt avgrenset prosjektarbeid.

Presentasjon på Finans Norges arbeidslivsdag

Til Finans Norge kom masterstudentene Sara Landsverk, Kine Brekke, Jannicke Tharaldsen og Camilla Sagvik. De fikk i oppdrag å undersøke fremtidig kompetansebehov i finansnæringen, studenters interesse for næringen og hvordan finansnæringen kan gjøre seg attraktiv overfor studenter. I løpet av fem måneder leverte studentgruppen en fyldig rapport som belyste og diskuterte relevante funn fra studentundersøkelsen. De holdt også en avsluttende presentasjon av prosjektet på Finans Norges arbeidslivsdag 2017 og fikk gode evalueringer av tilhørerne.

God erfaring

Oppdragsgiver og arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr, har bare lovord å si om hvordan studentene løste oppdraget på.

– Studentgruppen viste stort engasjement, jobbet selvstendig og ga tydelig uttrykk for egne meninger og veivalg i oppdraget. Det har også vært svært inspirerende å få innblikk i hvordan de unge som snart skal tre inn i arbeidsmarkedet tenker, sier Runa Opdal Kerr.