Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert (nr. 73). Her finner du 82 artikler om bl.a. status for EØS-avtalen på finansområdet, høringene om ny finansavtalelov og ny personopplysningslov (GDPR). 

I tillegg gis en status for norsk gjennomføring av nytt forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) og hasteforskrifter som gjennomfører EUs nye regelverk på verdipapirområdet (MiFID II og MiFIR). Det gis dessuten en fyldig oversikt over internasjonalt arbeid, særlig EUs arbeid på kapitalkravsområdet.