IFRS9 og kapitaldekning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IFRS9 og kapitaldekning

Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet og Finanstilsynet kort tid etter EU-vedtaket legger til rette for at norske banker kan få samme overgangsordninger som banker i EU.

Finansdepartementet har lagt frem høringsforslag til forskrift om overgangsregler for effekter på bankenes kapitaldekning av eventuelle økte tapsavsetninger som følge av IFRS9-implementeringen pr 1.1.2018. Høringsfristen er 13.12.2017.

Det er grunnleggende viktig å ha like regler i Norge og EU på dette feltet. Like prinsipper for beregninger og rapportering er en fordel for finansmarkedsaktørene og dermed også for bankene som henter kapital i dette markedet.

Finans Norge er tilfreds med at det er forsøkt utarbeidet en forskriftstekst som er enklere, kortere og mer pedagogisk enn det tilsvarende EU-regelverket. Finans Norge mener at den foreslåtte forskriftsteksten er i samsvar med formålet for det tilsvarende EU-regelverket.