Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge

Finans Norge kan feire 80-årsjubileum i år som næringsorganisasjon for norsk forsikring. Forløperen, Norske Forsikringsselskapers Forbund, ble stiftet i 1937.  

I en artikkel i Nordisk Forsikringstidsskrift skriver Kristian Trosdahl om historien. Bl.a. forteller han at det også ble gjort forsøk på å etablere en organisasjon i 1919, men at dette mislyktes.

Det mest iøynefallende om vi sammenlikner med situasjonen i dag med situasjonen i 1919 er det store antallet skadeforsikringsselskaper. Mens det i 2017 er 58 norske selskaper og 23 filialer av utenlandske selskaper i virksomhet i Norge, var det i 1919 hele 238 skadeforsikringsselskaper under Forsikringsrådets tilsyn – av disse var 159 norske og 79 utenlandske. I tillegg kommer 265 bygdebrannkasser, 304 husdyrforsikringskasser og Norges Brannkasse som samtlige ikke var under Forsikringsrådets tilsyn på dette tidspunkt. Det går altså fram av artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift.

Bankforeningen og Sparebankforeningen som er to av de andre forløperne for Finans Norge ble for øvrig stiftet i 1915 og 1914.

Les hele artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift