Fornyelse av skolefagene og personlig økonomi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fornyelse av skolefagene og personlig økonomi

Finans Norge har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om arbeidet med fornyelsen av fagene i grunnutdanningen som har pågått i flere faggrupper i regi av Utdanningsdirektoratet. Finans Norge er opptatt av undervisningen i personlig økonomi.

Fagfornyelsen omfatter det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, som inkluderer personlig økonomi.

Vi er bekymret for at tverrfagligheten nedprioriteres all den tid faggruppene i hovedsak har konsentrert seg om fagenes kjerneelementer. Bruk av ulike læringsarenaer burde også vært inkludert i arbeidet, og vi stiller spørsmål ved om man har tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidens kompetansebehov og bred involvering fra arbeidslivets parter.  

Vi ber om at kunnskapsministeren straks tar initiativ overfor Utdanningsdirektoratet for å sørge for at de overnevnte punktene blir ivaretatt i arbeidet.