Fornyelse av skolefagene og personlig økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fornyelse av skolefagene og personlig økonomi

Finans Norge har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om arbeidet med fornyelsen av fagene i grunnutdanningen som har pågått i flere faggrupper i regi av Utdanningsdirektoratet. Finans Norge er opptatt av undervisningen i personlig økonomi.

Fagfornyelsen omfatter det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, som inkluderer personlig økonomi.

Vi er bekymret for at tverrfagligheten nedprioriteres all den tid faggruppene i hovedsak har konsentrert seg om fagenes kjerneelementer. Bruk av ulike læringsarenaer burde også vært inkludert i arbeidet, og vi stiller spørsmål ved om man har tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidens kompetansebehov og bred involvering fra arbeidslivets parter.  

Vi ber om at kunnskapsministeren straks tar initiativ overfor Utdanningsdirektoratet for å sørge for at de overnevnte punktene blir ivaretatt i arbeidet.